2024-01-23 08:53Branschmeddelanden

Svenska Filminstitutets närvaro vid Göteborg Film Festival

Från My Best Friend’s Baby av Sophie Vukovic, en av filmerna i Talent to Watch. Foto: Sophie Vukovic / Grand Slam FilmFrån My Best Friend’s Baby av Sophie Vukovic, en av filmerna i Talent to Watch. Foto: Sophie Vukovic / Grand Slam Film

Göteborg Film Festival inleds fredag 26 januari och Svenska Filminstitutet närvarar som vanligt. I år arrangeras bland annat samtal om hur visningssektorn ska få bättre kunskap om filmpubliken. Tf vd Åsa Sjöberg deltar i det filmpolitiska toppmötet och Filmstödschef Lena Glaser medverkar vid Townhall för att diskutera de mest aktuella frågorna kring svensk film.

Den 1 februari presenteras fyra projekt inom initiativet Talent to Watch. Urvalskommittén med regissören Nathalie Álvares Mesén, journalisten Wanda Bendjelloul och SVT Dramas utvecklingschef Malin Nevander samtalar med moderator Wendy Mitchell (Screen International and ScreenDaily.com).

Dessutom närvarar Filminstitutets internationella enhet under Nordic Filmmarket.

Göteborg Film Festival äger rum fredag 26 januari – söndag 4 februari.

Läs mer om alla programpunkter som är samarrangerade av och/eller har medverkande från Filminstitutet

Läs mer om de svenska filmer som premiärvisas på festivalen

För frågor, kontakta
Hanna Söderstedt, Projektledare
hanna.soderstedt@filminstitutet.se

Jan Göransson, Presschef
jan.goransson@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg