Pressmeddelanden


Spyflugor, jiddisch och slump

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-28 09:38 CEST

Bland de senaste projekten som beviljats produktionsstöd från Filminstitutet finns ett kidnappningsdrama i Sinai, en deporteringsstudie från Auschwitz och en ung mans mardrömmar om faderskapets vedermödor.

Filminstitutet ger tillfälligt stöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-25 16:34 CEST

Idag sjösätter Filminstitutet ett tillfälligt stöd, riktat till produktionsbolag med kontinuerlig produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Filminstitutets fördelning av regeringens stödpaket är igång

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-15 11:06 CEST

Svenska Filminstitutet fick 24 april i uppdrag att fördela 50 miljoner av regeringens stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen. Filminstitutets medel syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall under perioden 12 mars – 31 maj, med anledning av covid-19. Dessa medel har nu fördelats till biografägare, filmfestivaler och distributörer.

Wild Card continues – a mega-boost for the filmmakers of tomorrow

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-12 09:56 CEST

In 2018 the Swedish Film Institute launched Wild Card, a funding initiative enabling new film school graduates to develop a feature film idea. For the third consecutive year, Wild Card is now continuing to find the unique Swedish film voices of tomorrow. Applications open on 1 June, and the selected projects will be announced during the Stockholm Film Festival Industry Days in November.

Wild Card fortsätter – megaboost för morgondagens filmskapare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-08 11:30 CEST

2018 lanserade Svenska Filminstitutet Wild Card, ett utvecklingsstöd som ger nyutexaminerade filmare möjlighet att utveckla en långfilmsidé. För tredje året i rad fortsätter nu Wild Card att hitta morgondagens unika svenska filmröster. Ansökan öppnar 1 juni och de utvalda projekten kommer att tillkännages under Stockholms filmfestivals Industry Days i november.


Branschmeddelanden


Information om regler och anmälan till Guldbaggen 2021

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-27 09:58 CEST

Svenska Filminstitutet informerar om anmälningsförfarande, deadlines och villkor för anmälan av svensk lång spel- och dokumentärfilm samt kategorin Bästa utländska film till Guldbaggen 2021. Nedan följer också viktig information om de regleringar som gjorts i och med följderna av covid-19.

Sök Filminstitutets tillfälliga stöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-25 14:40 CEST

Idag öppnar sökmöjligheten till Filminstitutets tillfälliga stöd, riktat till produktionsbolag med kontinuerlig produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Utlysning av nytt stöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-20 13:45 CEST

Filminstitutet kommer måndag den 25 maj utlysa ett nytt stöd riktat till produktionsbolag med kontinuerlig produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Filminstitutets fördelning av regeringens stödpaket är igång

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-15 11:03 CEST

Svenska Filminstitutet fick 24 april i uppdrag att fördela 50 miljoner av regeringens stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen. Filminstitutets medel syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall under perioden 12 mars – 31 maj, med anledning av covid-19. Dessa medel har nu fördelats till biografägare, filmfestivaler och distributörer.

Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket

Branschmeddelande Publicerad: 2020-04-24 13:25 CEST

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.


Sociala medier


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12


BilderDokument