Svenska Filminstitutet


Nyheter och press

Om oss i media

Följ oss på Sociala Medier

Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se

Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef / Head of Press
Jan Göransson
Per Perstrand
Kommunikatör / Communications Officer – Press
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör / Communications & PR
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker / Analyst
Torkel Stål
Mia Enayatollah
Avdelningschef Kommunikation och Public Affairs / Director Communications & Public Affairs
Mia Enayatollah
Svenska Filminstitutet – Press
Svenska Filminstitutet – Press