2020-11-26 10:34Pressmeddelande

Vilka kvinnor? – ny rapport lyfter fram mångfald som en outnyttjad resurs för svensk filmbransch

Idag släpps Svenska Filminstitutets nya rapport Vilka kvinnor? Forskarrapporten undersöker arbetsvillkoren i den svenska film- och tv-branschen för äldre kvinnor, och kvinnor som rasifieras. Filminstitutet menar att rapporten visar att mångfald och representation är en ännu outnyttjad potential inom svensk film, både kvalitativt och kommersiellt.

Vilka kvinnor? är en kvalitativ undersökning av arbetsvillkoren i den svenska film- och tv-branschen för äldre kvinnor och kvinnor som rasifieras. Den visar att branschen riskerar att gå miste om relevant talang och angelägna berättelser och fortsätta reproducera stereotypa samhällsbilder. Filminstitutet menar därför att mångfald och inkludering är en ännu outnyttjad potential inom svensk film, både kvalitativt och kommersiellt.

Alla branschens aktörer – producenter, distributörer, finansiärer, Filminstitutet – är viktiga pusselbitar i arbetet för mer mångfald inom svensk film. Vilka kvinnor? vill inspirera till och stötta branschens förändrings- och hållbarhetsarbete, och uppmuntra till en konstruktiv dialog i hela den svenska filmbranschen.

Underlaget till rapporten består av djupintervjuer med 19 etablerade kvinnliga skådespelare, regissörer, producenter och manusförfattare mellan 27 och 66 år. Respondenterna belyser bland annat följande:

  • Kvinnor får generellt lägre budgetar än män, då kvinnliga historier ses som smalare filmer med större finansiellt risktagande. 
  • Ett fokus på utseende och ålder osynliggör många kvinnor, vilket begränsar arbetstillfällen och försummar kreativa talanger.
  • Respondenterna vittnar om att de ofta förväntas ta rollen som mångfaldsexperter som ska utbilda medarbetare inom olika arbetsområden.
  • Typecasting är ett problem som finns i alla delar av filmskaparprocessen och på olika sätt, från stereotypa rollkaraktärer till exotifiering och osynliggörande.
  • Arbetsmiljöer riskerar att avprofessionaliseras när tid och energi går åt till olika former av kränkningar, vilket i förlängningen stjäl tid och pengar från produktioner.
  • Filmbranschen är till stor del en frilansbransch, vilket kan skapa en tystnadskultur där man räds att stöta sig med kollegor och beslutsfattare.


Vilka kvinnor? – läs hela rapporten här eller ladda ner som PDF


Filmrum 2 december

Nästa vecka arrangeras ett digitalt Filmrum med fokus på lösningar, verktyg och strategier för inkludering inom film- och tv-branschen, samt hur man kan arbeta för att rekrytera talanger och nå en ny publik. Flera erfarna experter inom området deltar i en panel som låter många perspektiv komma till tals – public service och kommersiellt; kommunikation och produktion; kultur och näringsliv – i ett lösningsorienterat samtal om framtiden.

Filmrummet: Vilka kvinnor? Strategier och verktyg för jämställdhet och inkludering inom film och TV, onsdagen den 2 december klockan 11.00–12.00. Läs mer och anmäl dig här.

Vilka kvinnor? är Filminstitutets jämställdhetsrapport 2019/2020. Tidigare rapporter:

För frågor om rapporten, kontakta
Mia Enayatollah, kommunikationschef: mia.enayatollah@filminstitutet.se, 08-665 11 82, eller pressansvariga.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand