2012-07-05 10:30Pressmeddelande

Vi tar fram åtgärdspaket för en jämställd filmproduktion

null

Foto: Patrik Österberg Vid ett seminarium i Almedalen på tisdagen presenterade Svenska Filminstitutets VD Anna Serner fem åtgärder för att nå jämställdhetsmålet innan nästa filmavtalsperiod löper ut 2015. Samtidigt uppmanades andra att göra motsvarande genomlysning i sina branscher. En ny filmportal där man synliggör kvinnliga nordiska filmare från filmkonstens början till idag, ett mentorsprogram för etablerade och debuterande kvinnliga regissörer, ett forskningsprojekt om filmbranschens egna strukturer, intensifierad uppföljning av stödgivningens utfall, och sist men inte minst - pedagogiska insatser för att stärka jämställdheten där unga filmintresserade tjejer och killar rör sig, såsom talangtävlingar, filmfestivaler, utbildningar och filmläger. De åtgärderna lyfts fram som exempel på vad Filminstitutet gör för att nå målet om en jämställd filmproduktion innan nästa filmavtalsperiod löper ut 2015. - Vi får ofta höra förklaringar till varför det inte kan vara jämställt. Därför har vi valt att utifrån några sådana argument formulera konstruktiva åtgärder, som vi redan är i full gång med att genomföra. På så sätt skruvar vi åt kraven på jämställdhet både på oss själva och på branschen i stort, samtidigt som vi kastar tillbaka bollen till de som ifrågasätter jämställdhetsarbetet, säger Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet. I nuvarande filmavtal finns en skrivelse om att fördelningen kvinnor och män på nyckelpositioner, det vill säga yrkeskategorierna regissör, manusförfattare och producent, bör vara 40/60. I det nya filmavtalet, som börjar gälla vid årsskiftet 2012/13, är formuleringen skarpare: "stöden ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män". - De här fem åtgärderna är inte på något sätt heltäckande, det finns mer att göra inom jämställdhetsområdet. Men vi är övertygade om att det kommer att göra skillnad. Och om vi så mycket som underlättar för en handfull unga tjejer att gå hela vägen och göra sin första långfilm, så har vi lyckats, säger Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet. Ta del av hela åtgärdsprogrammet och läs mer: www.sfi.se/jamstalldhet


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål