2017-06-14 08:00Pressmeddelande

Växande behov av filmpedagogisk kompetens – sökrekord till filmkulturellt stöd för barn och unga

null

Samtal med Aspuddens förskola efter filmvisning på Årsta Folkets Hus. Foto: Anna Almgren Vårens sökomgång om stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga slog rekord i antal ansökningar. Av 50 inkomna ansökningar har 23 beviljats stöd och delar på 1 631 000 kronor. Totalt fördelas 3 miljoner under året vid två ansökningstillfällen. Syftet med stödet till lokal filmkulturell verksamhet för barn och unga är att ge möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf och till att fördjupa kunskapen om rörliga bilder. Stöd ges till kommunal verksamhet för att initiera projekt som på sikt ska finansieras med lokala medel. – Vi är särskilt glada över att kommuner tar nya tag vad gäller skolbio där tendensen annars visat på minskande besökssiffror. Tillsammans med regionerna arbetar vi på Filminstitutet för att inspirera kommuner att tillvarata skolbions möjligheter. Vårens ansökningsomgång visar också på det växande behovet av filmpedagogisk kompetens. Det sätter fingret på det faktum att det fortfarande saknas en yrkesutbildning i filmpedagogik, något vi vill bidra till att förändra, säger Anna Serner, vd Filminstitutet. Den 2 juni 2017 fördelades totalt 1 631 000 kronor till 23 olika projekt. Kulturskolor har beviljats mest medel. Film är den snabbast växande kulturformen inom kulturskolan och medel söks bland annat för att knyta till sig kompetens i form av filmpedagoger. De projekt som fått flest ansökningar beviljade är skolbioprojekt. I Umeå kommun återinförs reguljär skolbioverksamhet samtidigt som man utvecklar musikskolan till kulturskola där filmen ingår. Som en del av detta satsas också på fortbildning av lärare i filmpedagogik liksom en kombination av filmvisningar och eget skapande i samarbete med Film i Västerbotten. Bland de beviljade projekten märks också ett festivalsamarbete mellan Orsa, Älvdalen, Mora och BUFF (Barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö) där man visar ett särskilt urval av filmer från hela världen, både som skolbio och offentligt.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål