2021-04-08 05:00Pressmeddelande

Var tredje invånare ser en svensk film i månaden

Gustav Lindh i Orca. Foto: Ragna Jorming / ViaplayGustav Lindh i Orca. Foto: Ragna Jorming / Viaplay

Minst 2,6 miljoner svenskar ser inhemsk film under en månad, och trots en kraftig nedgång i biobesök är det fler som har ökat sitt filmtittande under pandemin än det är som har minskat sitt tittande. Över 70 procent av befolkningen har ökat sitt filmtittande på olika streamingtjänster, och framförallt gäller ökningen Netflix. Det är några av slutsatserna från Filminstitutets årliga publikundersökning 2020.

Publikundersökningen 2020 genomfördes i november, mitt under rådande pandemi. Undersökningen omfattar personer mellan 15 och 74 år och är representativ för den svenska befolkningen. Här är några av slutsatserna:

Var tredje invånare ser svensk film en månad
Svensk films månadsräckvidd är 35 procent. Det innebär att minst 2,6 miljoner svenskar ser inhemsk film under en månad, en mätpunkt för Filminstitutets arbete för att fler ska få uppleva film.

Högutbildade och utlandsfödda ser färre svenska filmer
Det är en högre andel som har sett svensk film bland de med låg utbildning jämfört med de med hög utbildning, samt bland de som är födda i Sverige jämfört med de som är födda i andra länder.

Filmtittandet har inte minskat, trots stängda biografer
15 procent uppgav att de har gått på bio under pandemin, att jämföra med 69 procent för 2019. Dock har över 80 procent sett lika mycket eller mer långfilm under pandemin än tidigare. För 25 procent har filmtittandet i stället ökat under pandemin. Unga har ökat mer än äldre och boende i Stockholmsregionen har ökat mer än boende i övriga regioner.

Filmtittarna väljer Netlix under pandemin
Över 70 procent av befolkningen har ökat sitt filmtittande på olika streamingtjänster under pandemin. Framför allt har filmtittarna ökat sitt användande av Netflix, där 57 procent har sett mer långfilm. Även på SVT Play (32 procent) och Viaplays abonnemangstjänst (25 procent) är det relativt många som har ökat sitt långfilmstittande. SF Anytime med 9 procent är den digitala hyr-/köpfilmstjänst som flest filmtittare har valt.

Publiken ser även äldre svensk film
De svenska filmer som sågs under den undersökta månaden var till största del producerade under 2010- eller 2020-talen, men 40 procent var filmer som var äldre än så. Detta visar att flertalet äldre svenska filmer fortfarande är relevanta för publiken. Svenska filmer som Filminstitutet digitalt restaurerar släpps kontinuerligt på streamingtjänster, visas på tv och ges ut på dvd och bluray.

Läs mer om svensk films månadsräckvidd här.

Läs mer om filmtittandet under pandemin här.

För mer info, kontakta
Torkel Stål, analytiker: torkel.stal@filminstitutet.se, 08-665 11 40Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål