2017-10-03 08:00Pressmeddelande

Vägen till de unga filmtittarna

null

Ur Dröm vidare som nu finns att se på vod. Fotograf: Alexandra Aristarhova. I Filminstitutets rapport "Vägen till de unga filmtittarna" analyseras tittarvanor och attityder kring svensk film bland 15-29-åringar i Sverige. Slutsatsen är att kännedomen kring hyrfilm på nätet och utbudet hos de strömmade abonnemangstjänsterna är nyckeln för att nå de unga filmtittarna. Rapporten bygger på en kvalitativ undersökning med 15 till 29-åringar i Sverige samt flera kvantitativa undersökningar under åren 2014-2016. Sammanfattningsvis visar rapporten att:• Digitala videotjänster är nyckeln till de unga filmtittarna. Här finns en stor potential för olika video on demand-tjänster, både för s-vod (abonnemang) och t-vod (hyrfilm) att utveckla sitt erbjudande och sitt utbud.• En av fyra unga tittar på film via illegala sajter minst en gång i veckan (att jämföra med cirka en av sex i hela befolkningen). Många är villiga att betala för film men tycker att det finns stora luckor i utbudet, framförallt på s-vod.• Att informera om t-vod-tjänster skulle sannolikt skapa intresse hos vissa unga. Om s-vod-tjänster erbjöd ett mer uppdaterat filmutbud så skulle det också kunna bidra till att de illegala gratissajterna används i mindre utsträckning. Samtidigt skulle ett ökat utbud av svensk film på s-vod-tjänster kunna leda till ett ökat genomslag och ett ökat intresse för svenska filmer bland unga tittare generellt.• Svensk film har en uppförsbacke för att nå de unga filmtittarna. En diversifiering av skådespelare efterfrågas och dialogerna tas upp som ett problem.• Det är uteslutande amerikanska långfilmer som nämns som favoritfilmer av de unga. Anledningar till att de gillar de här filmerna är bland annat att de uppfattas som roliga och spännande. Svensk film uppfattas som betydligt mindre spännande än amerikansk.– Våra produktionsstöd är plattformsoberoende, det viktiga är att stötta originella, angelägna historier som är tillgängliga för den unga publiken där de finns, säger Jenny Gilbertsson, Filminstitutets nya filmkonsulent för barn och unga. – Något som är tydligt i rapporten är att unga filmkonsumenter ser svensk film som något annorlunda, där det amerikanska är det normala. Men detta är inte enbart negativt. Den svenska filmen fyller en viktig funktion för de unga ändå. De upplever att de svenska filmerna kommer närmare dem, att de kan relatera till dem och att de i någon mån speglas av svensk film på ett sätt som inte amerikanska filmer gör, säger Torkel Stål, analytiker och författare till rapporten. Läs rapporten "Vägen till de unga filmtittarna". 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål