2016-06-23 03:40Pressmeddelande

Unika kortfilmer och två Stiller-filmer till Bologna

null

Ur Balettprimadonnan Världens främsta arkivfestival Il Cinema Ritrovato i Bologna (25 juni-2 juli) fyller i år 30 år och visar den svenska guldålderregissören Mauritz Stillers filmer Vingarne (1916) och Balettprimadonnan (1916)  inom ramen för sektionen med filmer som tillkom för exakt hundra år sedan. Cinema Ritrovato samlar varje år besökare från arkiv och cinematek från världen över. Festivalens och Bologna cinemateks chef Gianluca Farinelli understryker vikten av den årliga svenska närvaron vid festivalen med följande ord: - Svensk film är så viktig i filmhistorien och för Il Cinema Ritrovato skulle det vara otänkbart att inte ha en svenska titlar i programmet varje år och ett deltagande från Svenska Filminstitutets filmarkiv med dess utomordentliga kompetens. 35mm-kopian av Vingarne, en av världens första queerfilmer, härrör från den restaurering som gjordes 1987, då den tidigare förlorade filmen återfanns i Norge. En omfattande nyrestaurering av Balettprimadonnan pågår för närvarande, och i Bologna kommer dels en tidigare restaurering att visas, dels en DCP med inskannat material från det nya nitratfragment av filmen som återfanns hos arkivet i Madrid 2015. Läs mer Vingarne här och Balettprimadonnan här. Dessutom visas två program med fjorton utländska kortfilmer från åren 1903-1911, som nyligen identifierats i Svenska Filminstitutets filmarkivs samlingar och som inte finns bevarade någon annanstans i världen. Filmerna har restaurerats analogt vid Filminstitutets laboratorium i Rotebro, och nya 35mm-kopior kommer att visas i Bologna. Läs mer om filmerna här. Mer om Il Cinema Ritrovato här.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål