2021-12-14 07:46Pressmeddelande

Två miljoner i stöd till filmverksamhet för barn och unga

Filmstigens filmkurser i Hudiksvall får fortsatt filmkulturellt stöd. Här ses glada elever när restriktionerna lyftes i våras och de kunde gå filmkurs igen. Foto: Siggi HolmFilmstigens filmkurser i Hudiksvall får fortsatt filmkulturellt stöd. Här ses glada elever när restriktionerna lyftes i våras och de kunde gå filmkurs igen. Foto: Siggi Holm

Nu öppnar möjligheterna för fortsatt skolbio och filmkurser i landets kommuner när Filminstitutet fördelar två miljoner i stöd för att öka filmkunnigheten. Totalt får 26 kommuner stöd för filmkurser inom Kulturskolan och skolbio samt för att skapa möjligheter för filmverksamhet på fritidsgårdar bland annat.

Bland bidragstagarna ser vi bland annat Torsås kommun, som vill skapa en skoltidning med filmklipp, Kultur i skolan i Västerås som vill utvidga filmkurserna med filmmusik i ett samarbete med symfonikerna, och Ängelholms kommun som satsar på att ge alla sina gymnasieelever skolbio.

– Idag erbjuder knappt hälften av landets kommuner skolbio. Filminstitutets arbete bidrar med kunskap och ekonomiskt stöd för att komma i gång. Vårt mål är att alla barn i Sverige får ta del av skolbio. Filmkurserna inom Kulturskolan har ofta högt tryck och det visar på stort intresse. Att fler och fler Kulturskolor ger unga denna möjlighet är en viktig del för att stärka filmkunnigheten, säger Malin Nygren, handläggare på Filminstitutet.

Varje år fördelar Filminstitutet 3,3 miljoner kronor i stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom. Syftet med stöden är att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf och till att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder. Stöd ges till kommunal verksamhet för att initiera projekt som på sikt ska finansieras med lokala medel.

Mer om stödet:
filminstitutet.se/filmkulturstod

Mer om skolbio:
filminstitutet.se/skolbio

Lista över alla som beviljas stöd för barn/unga-satsningar, hösten 2021:
Stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom

För frågor, kontakta Malin Nygren, handläggare och projektledare nationella minoriteter: malin.nygren@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand