2014-04-30 12:27Pressmeddelande

Tre filmer nominerade till EFA Young Audience Award

null

The Contest av Martin Miehe-Renard (Danmark), Regret av Dave Schram (Nederländerna) och Windstorm av Katja von Garnier (Tyskland) är de tre nominerade filmerna för årets upplaga av EFA Young Audience Award.  The Contest av Martin Miehe-Renard. De nominerade filmerna i tävlingen, som är ett initiativ från European Film Academy (EFA), valdes av en kommitté bestående av Margret Albers från Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz (Tyskland), Michal Matus från Tel Aviv International Children's Film Festival (Israel), Jan Naszewski från New Europe Film Sales (Polen) och Eszter Vuojala från Oulu International Children's Film Festival (Finland). Under Young Audience Film Day, som i år äger rum söndag 4 maj, kommer biografer i 17 städer runtom Europa att ordna visningar för en barnjury som röstar fram en vinnare. I Sverige sker detta i Biograf Mauritz i Filmhuset i Stockholm. Prisutdelningen sker samma dag i Erfurt (Tyskland). Detta är tredje året som EFA anordnar Young Audience Award. Ett nätverk av samarbetspartners har möjliggjort detta - det består förutom Svenska Filminstitutet av film- och barnkulturinstitutioner i England, Danmark, Kosovo, Rumänien, Spanien, Tyskland, Ungern, Malta, Lettland, Polen, Georgien, Slovenien, Bulgarien, Israel och Slovakien.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål