2013-05-28 10:15Pressmeddelande

Tillgänglig bio - nu finns rapporten

null

Foto: Svenska Filminstitutet Idag (tisdag 28 maj) överlämnade Svenska Filminstitutet och Post- och Telestyrelsen rapporten om Tillgänglig bio till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. I samband med överlämnandet arrangerades också ett seminarium. Regissören och manusförfattaren Kjell Sundstedt berättar om synnedsättning och filmskapande utifrån sina egna erfarenheter. Foto: Svenska Filminstitutet Cirka 10 procent av Sveriges befolkning har synnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter, och den digitala visningstekniken kan förenkla möjligheterna för dem att tillgodogöra sig svenska och utländska filmer på bio. I juni 2011 gav regeringen Svenska Filminstitutet och Post- och Telestyrelsen ett gemensamt uppdrag att utveckla den sändnings- och mottagningsutrustning som krävs för att film på bio ska kunna vara tillgänglig för alla. Syftet med uppdraget var att utveckla minst en teknisk helhetslösning för ljudspår med syntolkning och uppläst textremsa. I uppdraget har tre tekniska helhetslösningar utvecklats, körts i provdrift, testats av målgrupperna och utvärderats och accepterats av filmskapare, producenter, distributörer och biografägare. På ett seminarium den 28 maj om tillgänglig bio demonstrerades den nya tekniken i Filmhusets Bio Victor och rapporten överlämnades till kulturministern. Förhoppningsvis kommer den första biobiljetten till visningar med syntolkning och uppläst textremsa kunna köpas sommaren 2014.På www.sfi.se/tillgangligbio kommer det inom kort även finnas filmer från dagens seminarium.Rapporten Tillgänglig bio (pdf)


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål