2023-03-08 14:14Pressmeddelande

Svenska Filminstitutet på BUFF

Lördag 11 mars invigs den 40:e upplagan av BUFF, den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö. Svenska Filminstitutet uppmärksammar jubileet med en klassikerserie med digitalt restaurerade barn- och ungdomsfilmer, och arrangerar tillsammans med Film i Skåne den traditionsenliga Film i skolan-dagen med tema ”Den livsviktiga filmen”. Dessutom har festivalen premiär för flera nya svenska filmer, bland andra Nelly Rapp – Dödens spegel och Bullets.

Film i skolan-dagen
Tisdag 14 mars kl 09.0015.30, Panora

En filmpedagogisk inspirationsdag där vi i år vänder och vrider på kulturbegreppet. Vilka kreativa förmågor behöver vi träna? Varför är kulturen så viktig för vår hälsa? Och vad behöver vi förstå för att på bästa sätt kunna avkoda olika budskap och ta till oss kultur?

Filminstitutets barn- och ungdomsfilmskonsulent Janne Vierth inleder dagen. Han medverkar senare under veckan också i programpunkten Heta stolen (se nedan). Keynote speaker är Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungl. Musikhögskolan, som berättar om sin forskning kring kulturens hälsobringande effekter. Bland övriga föreläsare märks Nikolaj Rodkjær Kristensen, tidigare journalist på danska TjekDet, som ger en lektion i hur man faktagranskar och avkodar visuella manipulationer. Dessutom möter vi Per Dahlbeck, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap, som tillsammans med lärare och elever från Backaskolan i Malmö berättar om sin filmbrevväxling med elever i Buenos Aires. Arrangörer är Film i Skåne, Filminstitutet, Filmregionerna och FOMP (Föreningen Film och Mediepedagogik).

– Att kunna skapa visioner är ett viktigt led i utvecklingen av social hållbarhet och hälsa. Filmkonsten bidrar här till kontakten med denna vår ”inre biograf ”, säger Eva Bojner Horwitz.

Läs mer om Film i skolan-dagen här.


Barn filmar Malmö
Måndag 13 mars kl 15.0018.00, Panora

I det Filminstitutsstödda projektet Barn filmar Malmö inbjuds barn i förskolan att göra film och därmed komma till tals i viktiga frågor i linje med barnkonventionen. Bland annat har Fastighets- och gatukontoret använt förskolebarnens filmdokumentation för att få syn på olika stads- och trafikmiljöer ur barns perspektiv. I samband med denna programpunkt presenterar även Katharina Berggren Filminstitutets projekt Språklek med film – film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan. I Språklek med film kopplas minoritetsspråken ihop med film och eget skapande där barnen själva får fota och filma utifrån sina perspektiv för att sedan återberätta och dela med sig på sina respektive språk. Läs mer här.


Heta stolen med barnfilmskonsulent Janne Vierth
Torsdag 16 mars kl 15.3017.00 (ingår i BUFF Industry Afternoon, Spegeln)

Var befinner sig svensk barn- och ungdomsfilm och vart är den på väg? Borde det inte göras fler och bättre filmer för en ung publik? Janne Vierth ställs mot väggen och avkrävs raka svar. Läs mer här


Digitalt restaurerade filmklassiker

I Filminstitutets klassikerserier ingår en rad guldkorn, särskilt utvalda för att fira BUFFs 40 år filmer som stuckit ut under festivalens historia. Bland annat visas Mikael Håfströms filmatisering av Jan Guillous pennalistdrama Ondskan, Agneta Fagerström-Olssons uppväxt- och arbetarklasskildring Seppan och ett ljuvligt kortfilmspaket som uppmärksammar en annan barnfilmsälskande jubilar, Folkets Bio. Samtliga filmer är digitalt restaurerade av Filminstitutet, och har filmhandledningar.


Nya och kommande svenska filmer

BUFF bjuder på världspremiär för efterlängtade Nelly Rapp – Dödens spegel i regi av Johan Rosell, och Sverigepremiär för Peter Pontikis brännande aktuella thriller-drama Bullets. Dessutom visas Abbe Hassans rosade film Exodus (biopremiär på fredag), Neil Wigardts ungdomsfilm Blomster, och Guldbaggebelönade dokumentären Döttrar följt av samtal mellan regissören Jenifer Malmqvist och filmfotografen Ita Zbroniec-Zajt. Under en work in progress-dag presenteras fyra kommande filmer med regissörer och producenter på plats: Bamse och världens minsta äventyr (Christian Ryltenius och Johanna Bergenstråhle), Gasa tills det rasar (Svante Tidholm och Victor Lindgren), Knyckertz: Snutjakten (Frida Wallman och Linus Stöhr Torell) samt Kevlarsjäl (Ronny Fritsche och Maria Eriksson-Hecht). Med mera.

Läs mer om alla svenska filmer på festivalen här, och se hela festivalprogrammet här.

BUFF i Malmö pågår 1117 mars.


För mer information om Filminstitutets aktiviteter på BUFF, kontakta
Fatima Khayari, projektledare Film och samhälle: 
fatima.khayari@filminstitutet.se, 08-6651181Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand