2022-05-17 08:15Pressmeddelande

Svensk filmmarknad i förändring – ny rapport släpps idag

På omslaget: Ninja Thyberg är den prisvinnande regissören bakom Pleasure, en av 2021 års mest uppmärksammade ocn internationellt framgångsrika svenska filmer. Foto: Julia MårdPå omslaget: Ninja Thyberg är den prisvinnande regissören bakom Pleasure, en av 2021 års mest uppmärksammade ocn internationellt framgångsrika svenska filmer. Foto: Julia Mård

Årets stora faktasamling om filmen i Sverige är här! I Filmåret i siffror 2021 tar Filminstitutet ett helhetsgrepp om svensk film. Bland mycket annat visar rapporten att svensk film låg i framkant av den digitala utvecklingen under året. Nästan 30 procent av de svenska långfilmerna hade premiär digitalt eller på tv och flertalet lanserades i det närmaste simultant på biograf och strömningstjänster.

– Filmmarknaden förändras snabbt nu – i den här fasen ökar behovet av kunskap och jag hoppas därför att Filmåret i siffror ska bidra till nya insikter och djupare förståelse för vad som sker. När kommersiella strömningstjänster får ett större inflytande över svensk film, både på lanserings- och finansieringssidan, blir Filminstitutets roll som garant för en oberoende svensk filmproduktion allt viktigare, säger Anette Novak, vd för Svenska Filminstitutet.

Den engelska versionen av rapporten, Facts and Figures 2021, kommer traditionsenligt att lanseras under Cannes filmfestival som invigs idag.


Läs hela rapporten här: Filmåret i siffror 2021


Några av resultaten som presenteras:

  • Antalet filmer som hade biopremiär ökade jämfört med 2020. Under det andra pandemiåret intensifierades den digitala utvecklingen ytterligare och fler filmer än tidigare hade premiär digitalt. 27 procent av de svenska premiärerna var digitala eller på tv, vilket är en hög siffra både jämfört med utländska premiärer 2021 och svenska premiärer tidigare år.

  • Fördelningen mellan kvinnliga och manliga huvudroller var mer jämn i de svenska premiärerna jämfört med de utländska. De svenska filmerna hade fler äldre jämfört med de utländska. Andelen filmer med hbtq-tema var högre för svensk film jämfört med utländsk. Samtidigt har det varit en generell uppåtgående trend för detta tema de senaste åren inom både svensk och utländsk film.

  • Biotittandet i Sverige ökade något under 2021 och några titlar lyckades locka en stor publik under hösten, då publikrestriktionerna lättade. Drygt sex miljoner biobiljetter såldes under året. Detta var en viss ökning jämfört med 2020 men ändå på en betydligt lägre nivå jämfört med före pandemin.

  • Digitala tjänsters andel av det totala filmtittandet var 65 procent, en knapp minskning jämfört med 2020. Abonnemangsbaserade strömningstjänster står för den största delen av digital filmkonsumtion, 41 procent. Det finns tecken på en viss mättnad inom digital konsumtion, efter flera år av stark tillväxt. Trenden för tv-tittandet i stort är nedåtgående, men tv är fortfarande ett viktigt visningsfönster för långfilm. Av alla långfilmer som ses i Sverige ses nästan 30 procent på tv.

  • Filmer med produktionsstöd från Filminstitutet utgör cirka 50 procent av de långa spelfilmer och cirka 65 procent av de långa dokumentärer som har premiär. Många av filmerna utan stöd är lågbudgetproduktioner, men även Netflix första svenska långfilmer gjordes utan stöd. För långa spelfilmer med produktionsstöd står Filminstitutet för knappt 35 procent av filmens totala budget.

  • Andelen debuterande regissörer inom svensk långfilm har legat på en hög nivå generellt de senaste åren. Andelen minskade för dokumentärfilmer och spelfilmer med marknadsstöd under 2021, men låg stabilt på en hög nivå för spelfilm med konsulentstöd. En förklaring till den fortsatt höga andelen inom lång spelfilm är debutantsatsningen Moving Sweden, ett samarbete med SVT som syftar till att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten och främja nya berättelser, perspektiv och röster med spridning i hela landet.

Filmåret i siffror 2021 finns också i tryckt form, i begränsad upplaga. Om du är intresserad av ett exemplar, kontakta Torkel Stål, analytiker – kontaktuppgifter nedan.Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål