2013-04-03 11:21Pressmeddelande

Svensk dokumentär tävlar i Brasilien

null

Foto: RealReel Doc Nahid Perssons My Stolen Revolution är i tävlan på dokumentärfestivalen It´s All True International Documentary Film Festival (É Tudo verdade). Festivalen pågår 4 - 14 april parallellt i både Sao Paolo och Rio de Janeiro. Ur My Stolen Revolution. Foto: RealReel Doc Festivalen är Latinamerikas största dokumentärfestival och Nahid Persson, som själv närvarar på festivalen, söker i My Stolen Revolution sina politiskt aktiva vänner som fängslades och torterades av den islamistiska regimen strax efter revolutionen i Iran då hon själv tvingades fly landet. Utanför tävlan visas dessutom det uppmärksammade politikerporträttet Palme av Maud Nycander och Kristina Lindström, samt Fanny, Alexander & jag av Stig Björkman där bl.a. Marie Göranzon, Jan Malmsjö och Jonas Karlsson närmar sig Ingmar Bergmans text och reflekterar över sin relation till regissörens verk. Stig Björkman är även på plats för att sitta i filmfestivalens jury.It´s All True International Documentary Film Festival


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål