2024-02-08 06:30Pressmeddelande

Stöd till filmpedagogiska satsningar med nationella minoriteter-fokus

Skolbiopublik på Cnema. Foto: Niclas FasthSkolbiopublik på Cnema. Foto: Niclas Fasth

Tjállegoathe i Jokkmokk, Dieselverkstaden i Nacka, Haninge kommun och Norrköpings kommun – Cnema har beviljats stöd till att arbeta filmpedagogiskt och visa film på de nationella minoritetsspråken i Filminstitutets senaste stödomgång.

Tjállegoahte är ett författarcentrum i Jokkmokk vars syfte är att stötta och sprida den samiska litteraturen samt öka utgivningen på samiska språk.

– Stödet betyder att vi kan bjuda in skola och förskola till filmvisning hos oss på Tjállegoahte. Det ger barn med samiska som modersmål en möjlighet att ta del av film i ett offentligt sammanhang på sitt eget språk, vilket inte hör till vanligheten. Inte ens i Jokkmokk visas film på samiska på den allmänna biografen mer än vid enstaka tillfällen. Det ger barn som kämpar för att ta tillbaka sitt språk motivation till att fortsätta och en känsla av inkludering, säger Malin Lantto, administratör vid Tjállegoahte.

Cnema i Norrköpings kommun planerar under 2024 att en del av skolbioprogrammet ska inriktas tematiskt på filmer som kan kopplas till Sveriges nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken.

– För oss gör stödet att vi kan synliggöra de svenska nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken i ett nytt grepp som vi inte har gjort tidigare via skolbio. Vi startar en programserie av skolbiovisningar under en vecka där vi lägger fokus på en minoritetsgrupp per termin. Målgruppen är högstadie- och gymnasieklasser inom Norrköpings kommun som blir inbjudna till skolbio och samtal. Urvalet av film och samtal görs med representanter från den enskilda referensgruppen. Först ut är den sverigefinska gruppen, säger Yvonne Olofsson, mediepedagog på Cnema.


Om stödet till nationella minoritetsspråk

Filminstitutet fördelar stöd för att främja tillgången till film på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska. Stödet kan sökas löpande av kommuner, regioner, visningsorganisationer med flera. Läs mer här.

För frågor, kontakta Daniella Mir, handläggare: daniella.mir@filminstitutet.se


Referenspersoner sökes!

För att stärka bedömningen av ansökningar till våra stöd till filmkulturell verksamhet och film på de nationella minoritetsspråken för barn och unga anlitar Filminstitutet externa sakkunniga referenspersoner. Vill du nominera någon till referensgruppen? Läs mer och skicka in namn här.Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand