2024-05-29 07:27Pressmeddelande

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom - från Simrishamn till Vännäs

Backbeatbolaget FILM i Sandviken ska väcka ungdomars filmnyfikenhet genom att utforska olika filmtekniker. Foto: Fredrik SjögrenBackbeatbolaget FILM i Sandviken ska väcka ungdomars filmnyfikenhet genom att utforska olika filmtekniker. Foto: Fredrik Sjögren

Totalt 21 projekt i 20 kommuner beviljas stöd för filmkulturell verksamhet för barn och ungdom, däribland kommunerna Köping, Eksjö, Gislaved, Ånge, Östersund och Vaggeryd. Stöd har även beviljats för filmpedagogiskt arbete på de nationella minoritetsspråken. Sammanlagt fördelas drygt 1,8 miljoner kronor.

Projekten rör bland annat skolbio, filmkollo, filmfestival med HBTQI+-tema och skapande verksamhet för förskolan. Backbeatbolaget FILM i Sandviken ska etablera en plattform där unga filmskapare får utforska virtual production med greenscreen, spelmotorer och generativ AI samt mer traditionellt filmhantverk. Projektet ska väcka nyfikenhet för film och öka kunskapen om filmskapande bland ungdomar i Sandviken och Gävleborg. Det blir även mentorsgrupper och kvällsöppen filmverkstad.

– Vi är väldigt glada över stödet från Svenska Filminstitutet och ivriga att återuppliva Backbeatbolaget som en scen för film i Sandviken. Vi vill främja ungas eget skapande och tillgängliggöra kreativa lösningar för filmproduktion med liten budget, inspirerat av den DIY-anda som präglat Backbeatbolaget sedan starten. Nu kan vi bygga en hållbar filmverksamhet och utveckla en levande och inkluderande filmkultur i hela regionen! säger Philip Sterner, kreativ ledare för filmen på Backbeatbolaget.

Stöd har även beviljats för arbete med film på de nationella minoritetsspråken. Hillels föräldraförening genomför ett filmprojekt för barn i årskurs 4-6 för att uppmärksamma jiddisch, och Haninge kommun visar Stöld av Elle Márjá Eira med efterföljande samtal under samiska Minoritetsveckan. Detta för att höja kunskapen och synliggöra den samiska minoritetens vardag, kultur och kulturarv samt påvisa hur ursprunget formar identiteten.

Se samtliga beviljade stöd här

För frågor om Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom, kontakta:
David Sundquist, handläggare
david.sundquist@filminstitutet.se

För frågor om Stöd till filmkulturell verksamhet på de nationella minoritetsspråken, kontakta:
Daniella Mir, handläggare
daniella.mir@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg