2021-10-06 07:00Pressmeddelande

Stark opinion för svensk filmproduktion

Utvandrarna har biopremiär 25 december. Foto: Baldur Bragason / SF StudiosUtvandrarna har biopremiär 25 december. Foto: Baldur Bragason / SF Studios

En undersökning från Svenska Filminstitutet visar att tre av fyra svenskar anser att det är viktigt att svensk filmproduktion finns. Svensk films betydelse, både kulturellt och kommersiellt, lyfts också av regeringen i nästa års budget. Samtidigt pekar flera branschorganisationer på att det råder brist på filmarbetare för att täcka behovet av film- och tv-produktion.

När kulturbudgeten för 2022 presenterades den 20 september meddelade kultur- och demokratiminister Amanda Lind att ett produktionsincitament för filminspelningar kommer att införas, med ett belopp om 100 miljoner kronor årligen. Regeringen lyfte att filmbranschen utgör en central del av de kulturella och kreativa näringarna i Sverige, och skapar positiva effekter för såväl regional utveckling som svensk konkurrenskraft.

En undersökning från Filminstitutet visar att medborgarna håller med – tre av fyra svenskar mellan 15 och 74 år anser att det är viktigt att svensk filmproduktion finns. Andelen är högre bland personer med hög utbildning, bland kvinnor samt bland personer födda i Sverige jämfört med utlandsfödda. Stödet för svensk filmproduktion ökar också i takt med stigande ålder. I åldersgruppen 15-24 år är stödet 63 procent, jämfört med 81 procent i gruppen 65-74 år.

Med ett produktionsincitament för film kan Sveriges konkurrenskraft stärkas mot omvärlden. Svenska producenter som flyttat sina produktioner utomlands blir motiverade att flytta hem dem, och det blir attraktivt för utländska producenter att lägga sina inspelningar i Sverige. Det svenska näringslivet kan också dra nytta av att produktioner flyttar hit – det handlar om möjligheter för hotell, restaurang, teknik och andra näringar.

Samtidigt pekar branschorganisationerna Film i Väst och Film&TV-Producenterna på att det behövs fler personer som jobbar med att göra filmer och tv-serier. Det är brist i hela Sverige inom många olika yrken, till exempel producenter och inspelningsledare. En av orsakerna är att det görs fler tv-serier idag än tidigare. Nu etableras flera nya utbildningar för filmarbetare, bland annat en ny producentutbildning och flera kortare kurser för filmarbetare.Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål