2023-03-16 13:02Pressmeddelande

Språklek med film – nytt verktyg för förskolan

lllustration: Henrietta Nyvanglllustration: Henrietta Nyvang

Svenska Filminstitutet har lanserat ett nytt material för alla förskolor, Språklek med film – film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk. I materialet får pedagogerna i förskolan tillgång till tre olika filmpedagogiska metoder som utgår från barnens bildskapande kopplat till minoritetsspråken.

Metoderna beskrivs dels i en lärarhandledning, dels i en film där vi möter pedagoger och barn i olika förskolor där de utforskar de nationella minoritetsspråken genom att fota, filma och berätta utifrån sina bilder. I materialet ingår också ordlistor med bilder och QR-koder så barnen kan lyssna till och lära sig ord på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Som stöd till pedagogerna finns också en teknisk handledning med tips samt en fördjupning om de nationella minoriteternas historia och kultur, med tips på filmer och böcker att se och läsa med barnen.

Materialet, som är kopplat till läroplanen för förskolan, Lpfö18, är framtaget i samråd med förskolepersonal med både majoritets- och minoritetssvensk bakgrund, samt företrädare för nationella minoritetsföreningar, forskare och myndigheter.

– Projektet har mötts av ett stort intresse och det finns definitivt ett behov av material i det språkutvecklande arbetet i förskolan och kring de nationella minoriteterna. Ett önskemål från pedagogerna som vi lyssnat på var att materialet inte skulle kräva några förkunskaper, varken i de nationella minoritetsspråken eller i filmpedagogik och filmskapande, säger Katharina Berggren, projektledare på Svenska Filminstitutet.

I den film får vi följa förskollärare som arbetar med bilder och film som verktyg, i sin vardag med barnen. De fotograferar i naturen, producerar stop-motion-filmer och övar på ord på de fem olika språken.

– Filmen visar hur man kan lyfta språk på ett lekfullt sätt. Att upptäcka och smaka på olika språk ska vara roligt och med hjälp av digitala verktyg är det lätt att fånga barnens intresse och göra dem delaktiga, säger Kirsi Lagerdahl, rektor på Charlottendals förskola i Luleå kommun.

Angelina Dimiter-Taikon, som är projektledare inom ramen för romsk inkludering på Utbildningsförvaltningen i Stockholm, håller med:

– Filmen är inspirerande om hur man kan arbeta med nationella minoriteter i förskolan. Under vår inspirationsdag i Stockholm stads Utbildningsförvaltning blev filmen väldigt uppskattad av både förskolerektorer och förskollärare.


Språklek med film kan laddas ner kostnadsfritt här:
www.filminstitutet.se/spraklek

Se trailer:

 

För mer info, kontakta Katharina Berggren:
katharina.berggren@filminstitutet.se / 076-5011652Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand