2022-06-03 06:07Pressmeddelande

Skolbio starkare i rika och tätbefolkade kommuner

Elever från Öckerö på Bio Roy i Göteborg för skolbiovisning. Foto: Tommy TillanderElever från Öckerö på Bio Roy i Göteborg för skolbiovisning. Foto: Tommy Tillander

Idag släpps Filminstitutets nya skolbiorapport, som visar att skolbio är på väg tillbaka efter pandemin. Rapporten visar också att skolbio anordnas framför allt i tätbefolkade kommuner med höga snittinkomster, och att det är i få kommuner som skolbioerbjudandet täcker samtliga skolor och elever.

När Filminstitutet idag släpper sin årliga skolbiorapport kan vi konstatera att skolbio är väg att sakta återhämta sig efter pandemin. Av de medverkande kommunerna har 42 procent arrangerat skolbio under 2021, jämfört med 38 procent pandemiåret 2020. Men jämfört med tidigare, då siffran legat runt hälften, så är det en bit kvar.

Rapporten visar även att det framförallt är i rika tätbefolkade kommuner som barn och unga får möjlighet att ta del av film på biograf inom ramen för skolbio. 

– I en värld av rörliga bilder borde alla ha rätt till kunskap om filmens språk. Skolbio, samtal kring film och möjlighet till eget skapande borde alltså ha en självklar plats i skolans utbud. Denna rapport visar just på stora olikheter runt om i landet, vilket är mycket beklagligt, säger Malin Nygren, projektledare på Filminstitutet.

Ett mål för Filminstitutet är att öka filmkunnigheten hos barn och unga i hela landet. Som del av detta mål arbetar Filminstitutet för att filmvisning i skolan – oavsett om det sker på biograf eller inte – bygger på filmens kvalitet och en pedagogisk tanke. Detta förutsätter att skolpersonal får stöd och fortbildning inom filmpedagogik. Filminstitutet fördelar ekonomiskt stöd till skolbio och annan filmpedagogisk verksamhet, men det räcker inte för att ge alla barn och unga filmkunskap.

En kommun som får stöd i vårens fördelning av Filminstitutets stöd för filmkulturell verksamhet är Öckerö kommun. Där har elevråd från alla skolor i kommunen bidragit till att filmverksamheten utvecklats, berättar Tommy Tillander, kulturskolechef:

– Eleverna själva vill se film och själva lära sig att skapa egen film, så nu startar vi upp skolbioverksamhet. Stödet från Filminstitutet betyder att vi kan förverkliga de önskemål som elever i Öckerö kommun uttryckt i våra samtal kring barn- och ungdomskultursatsningar.


Läs och ladda ner hela rapporten här: Filminstitutets skolbiorapport 2021

Se listan på alla aktörer som fått stöd i vårens omgång:
Stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom


Svenska Filminstitutet fördelar årligen 3,3 miljoner kronor i filmkulturellt stöd till kommunal verksamhet. Läs mer här. 

Skolbio – så funkar det: filminstitutet.se/skolbio

För frågor, kontakta
Malin Nygren, projektledare: malin.nygren@filminstitutet.se
Hugo De Geer Wikner, redaktör för skolbiorapporten (kontaktuppgifter nedan)Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand