2023-02-06 07:40Pressmeddelande

Satsningen Moving Sweden förlängs

Isabella Carbonells långfilmsdebut Dogborn, finansierad genom Moving Sweden, hade världspremiär på Venedigs filmfestival. Foto: Maja DennhagIsabella Carbonells långfilmsdebut Dogborn, finansierad genom Moving Sweden, hade världspremiär på Venedigs filmfestival. Foto: Maja Dennhag

Moving Sweden är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Sveriges Television som introducerades 2013. Nu förlängs satsningen till 31 december 2024.

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen genom högt kreativt tak och enklare finansiering. Moving Sweden ger stöd till utveckling och produktion av lång spelfilm för första- och andragångsregissörer med en visningslängd om minst 60 minuter.

Nytt från och med årsskiftet är att erfarenhetskravet för att söka stöd har ändrats från minst två korta spelfilmer till minst en kort spelfilm plus en annan kortfilm, oavsett sort. Detta för att bredda och öppna upp för fler röster, bakgrunder, uttryck och perspektiv.

I stället för tre deadlines per år vid ansökan om produktionsstöd inom ramen för Moving Sweden är det i stället två deadlines per år. 2023 är det deadline 27 februari respektive 27 september. Utvecklingsstöd söks som tidigare löpande.

Samarbetet utökas och SVT ska inför ett beviljande av höga utvecklingsstöd också ta del av ansökan/projektet. I tillägg har SVTs villkor för produktionsmedel förändrats och består nu av en samproduktionsinsats samt förköp av visningsrätt.

Läs mer om Moving Swedens riktlinjer för utvecklingsstöd

Läs mer om Moving Swedens riktlinjer för produktionsstöd

Läs mer om SVTs villkor inom Moving Sweden

För frågor kontakta
Lina Norberg Johansson, Controller och talangansvarig
lina.norberg@filminstitutet.se
08-665 12 27

Hanna Sohlberg, Konsulent Moving Sweden
hanna.sohlberg@filminstitutet.se
08-665 12 75Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg