2022-04-05 07:48Pressmeddelande

Riksrevisionens granskning: Krisstöden till filmen hanterades väl av Filminstitutet

 

Riksrevisionen har i dag presenterat rapporten "Operation Rädda branschen – statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin”. I rapporten granskas hur statens bidrag till idrotten och kulturen med anledning av pandemin har hanterats av regeringen och de bidragsgivande organisationerna, däribland Svenska Filminstitutet.

 

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen och de bidragsgivande organisationerna har utformat och fördelat de granskade krisstöden på ett i huvudsak ändamålsenligt och effektivt sätt. I rapporten lyfter Riksrevisionen fram att både regeringen och de bidragsgivande organisationerna visat att de kan agera snabbt och uthålligt under en utdragen kris, där besluten om stöd har fattats i omgångar.

 

I rapporten framkommer att ordinarie stödgivning och branschkunskap varit viktiga faktorer för framgång vid utformningen och fördelningen av stöd. Filminstitutet har därför kunnat fördela stöden snabbt, träffsäkert och transparent. I rapporten understryks just betydelsen av transparens vid bidragsgivning, det vill säga att det är tydligt hur ansökningarna har bedömts. Rapporten lyfter också fram att Filminstitutet använde sig av Bioguiden för att snabbt kunna beräkna inkomstbortfall för biografer och distributörer, vilket innebar att den förordning om stöd för inkomstbortfall kunde användas med framgång inom filmområdet. Trots en stor arbetsbörda konstaterar Riksrevisionen att Filminstitutet har lyckats med att genomgående motivera enskilda beslut utan att det påverkat handläggningstiderna.

 

– Pandemin har kraftigt påverkat hela filmområdet och krisstöden har för många varit avgörande för fortsatt verksamhet. Vi ser Riksrevisionens rapport som en bekräftelse på att vi gjort ett bra jobb med att få ut krisstöd till branschen. Vi har utifrån vår branschkännedom kunnat agera snabbt och träffsäkert men med bibehållen rättssäkerhet, säger Filminstitutets bolagsjurist Elisabeth Bill.

 

Granskningen omfattar regeringen samt de bidragsgivande organisationerna Konstnärsnämnden, Riksidrottsförbundet, Sametinget, Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet samt Sveriges författarfond och omfattar perioden mars 2020 till juni 2021.

 

Hela rapporten hittar du här: Operation Rädda branschen – statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin | Riksrevisionen

 

För frågor, kontakta bolagsjurist Elisabeth Bill, elisabeth.bill@filminstitutet.se eller 08-665 12 21.

 

 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand