2020-06-01 08:11Pressmeddelande

Rekordmånga ansökningar om stöd till filmverksamhet för barn och unga, trots osäkra tider

Lynx filmsommarläger på Norrbyskär i Västerbotten. Foto: Lynx StudiosLynx filmsommarläger på Norrbyskär i Västerbotten. Foto: Lynx Studios

Svenska Filminstitutet fördelar nu två miljoner kronor till 39 kommuner som vill starta upp och utveckla filmverksamhet för unga. Västerbotten, Västra Götaland och Stockholms län utmärker sig med flest antal satsningar.

– Film kan ge stöd, tröst och vidga vår värld, vilket är särskilt viktigt i dessa märkliga tider. Det är därför fantastiskt att se att filminsatser för barn och unga har fortsatt hög prioritet hos kommunerna, trots den rådande osäkerheten med anledning av covid-19, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

Skolbiosatsningar och filmkurser på Kulturskolan står fortsatt för den största delen av ansökningarna. Även bibliotekens filmverksamhet utvecklas mer och mer, och flera söker nu stöd för att bygga upp den.

I vårens sökomgång sticker Västerbotten ut med betydligt fler ansökningar än tidigare år, där fem kommuner beviljas stöd. Lika många kommuner beviljades stöd i Västra Götaland och i Stockholms län beviljades totalt sju ansökningar. 

Det filmkulturella stödet till verksamhet för barn och unga fördelas till kommuner eller verksamhet med kommunal finansiering och kan sökas under tre år. Syftet med stödet är att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf och till att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder. Totalt fördelas 3,3 miljoner kronor per år, fördelat på två sökomgångar.

I dagarna släpps också Filminstitutets skolbiorapport. Den visar att mer än hälften, 60 procent, av landets kommuner anordnar skolbio, och att i princip alla som inte har skolbio är intresserade av att starta upp en verksamhet. Av de kommuner som inte har skolbio är den vanligaste orsaken bristande ekonomi. För många är därför Filminstitutets stöd avgörande för att komma igång, för att på längre sikt kunna stå på egna ben med permanent verksamhet för kommunens unga. Skolbiorapporten, med en svarsfrekvens på  69 procent, presenteras i sin helhet inom kort.

För frågor, kontakta Malin Nygren, handläggare för stödet: malin.nygren@filminstitutet.se eller 08-665 11 16


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand