2012-09-20 11:44Pressmeddelande

Regeringen tidigarelägger stödet till digitalisering av biografer

I budgetpropositionen som presenterades idag framgår att regeringen skyndar på utbetalningen av stödet till digitalisering av biografer. - Det här är ett mycket glädjande besked. Digitaliseringen pågår nu i en väldigt snabbt takt och vi stod inför en situation där många biografer som skulle kunnat få stöd helt enkelt hade blivit tvungna att lägga ner i väntan på det, säger Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet. Stödet är en del av de 60 miljoner kronor som regeringen satsar på digitalisering av biografer under perioden 2011-2014. Enligt den ursprungliga planen skulle 15 miljoner ha betalats ut årligen, men nu avsätts 30 miljoner kronor redan under 2013. För mer information om digitaliseringen av biografer, kontakta Ramon Reissmüller, handläggare för stödet till digitalisering, 08-665 11 59 eller Johan Fröberg, chef för Omvärldsanalys och statistik, 08-665 12 39.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål