2023-03-30 09:57Pressmeddelande

Queera svenska klassiker – nu tillgängliga för fler

Bland de drygt 500 filmer som Filminstitutet har restaurerat och digitaliserat finns några som på ett eller annat vis är intressanta ur ett queerperspektiv. Den svenska queera filmhistorien förtjänar att bli mer känd och nu finns en sajt på Filminstitutet.se som gör det lättare för filmfestivaler, biografägare, skolor, resurscentrum, strömningstjänster med flera att tillgängliggöra dessa filmer för en större publik. 

 

Genom historien har sexuella minoriteter och normbrytande könsidentitet ofta förbisetts, men skrapar man på ytan och är öppen för alternativa tolkningar går det att hitta många queera undantag i filmhistorien. Det finns många sätt att identifiera icke-heteronormativa uttryck i en berättelse, utöver uppenbart fokus på exempelvis sexuell läggning, könsidentiteter och relationer.

 

Festivaler, pedagogiska verksamheter, museer och många andra som har i sitt uppdrag att lyfta mänskliga rättigheter, efterfrågar allt oftare material till sina programpunkter som berör HBTQ+. Bland de tillgängliga filmerna, som försetts med kortfattad introduktion finns till exempel Flicka och hyacinter (1950), Vingarne (1916), Fucking Åmål (1998), Persona (1966), Patrik 1,5 (2008), Den hemliga vännen (1990), Bögjävlar (1977) och Älskande par (1964).

 

Här listas svenska queera klassiker: Queera klassiker (filminstitutet.se)

 

Precis som i resten av vår historia finns givetvis de queera berättelserna, mer eller mindre dolda, i vårt gemensamma filmarv. Hur tematiken eller karaktärer skildras eller osynliggörs ­säger något om sin tid, och är på så sätt ett intressant utgångsmaterial för samtal även när det baseras på exempelvis stereotyper.

– Vår utgångspunkt är de filmer som vi har digitaliserat och på så vis tillgängliggör för biografvisningar. Vi vill att det ska vara lättare att hittamde filmer som kan vara relevanta att programsätta om man arbetar med de här frågorna, säger Clara Gustavsson, distributionsansvarig på Filminstitutet.

 

Med utgångspunkt i den svenska biograffilmens historia har vi även tagit fram en portabel utställning med fokus på HBTQ-rollfigurer och skildringar. Den innehåller exempel på queera undantag i de annars ofta heteronormativt tolkade berättelserna, men lyfter också ett urval filmer som skapat historia genom sina tydliga ställningstaganden. En introduktion till drygt 100 år av både ikoniska och bortglömda kärleksberättelser. Utställningen går att beställa kostnadsfritt för arrangörer.

 

För mer information, kontakta Clara Gustavsson, distributionsansvarig Tillgängligt filmarv. clara.gustavsson@filminstitutet.se eller 08-665 11 72.

 

Filminstitutets queerfilmsgrupp, som tagit fram utställningen och texter till filmerna består, förutom av Clara Gustavsson, av Jan Göransson, Kajsa Hedström och Magnus Rosborn.

 

Om Filminstitutets digitaliseringsarbete
Varje år restaurerar och digitaliserar Filminstitutet ett sextiotal titlar för att filmerna åter ska kunna möta sin publik. Bland de filmer som tillgängliggörs på nytt finns tidlösa och tidstypiska berättelser, publiksuccéer och totalsågningar, kanoniserade klassiker och bortglömda verk. I dag kan vi ge nya perspektiv på filmerna och ge dem en dagsaktuell kontext. Läs mer här och se hela listan på digitaliserade filmer här.

 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand