2022-04-21 13:56Pressmeddelande

Pressinbjudan: Biominnen – bilder ur den svenska filmhistorien

Svenska Filminstitutet i samarbete med Svenskt Demenscentrum bjuder in till en pressträff där vi presenterar Biominnen, måndagen den 25 april.

Biominnen är ett helt nytt samtalsmaterial kring filmhistorien, anpassat för personer med demenssjukdom. Boxen som tagits fram innehåller filmbilder från populära svenska biofilmer och vänder sig till personer som var unga på 1940-, 50- eller 60-talen. Den har tillkommit efter önskemål från personal och anhöriga som möter personer med demenssjukdomar. Bland dem finns många som har starka minnen från tidiga biobesök och allt det som hörde till, och ett bildmaterial att samtala och minnas kring har därför varit efterfrågat.

Tid: Måndagen den 25 april kl 10.00
Plats: Bio Mauritz, Filmhuset, Borgvägen 1 i Stockholm
OSA: mejla press@filminstitutet.se

På plats finns
Sara Johnson Hjulström, koordinator Svenskt Demenscentrum
Lotta Roupe, biträdande verksamhetschef Silviahemmet
Krister Collin, bildarkivarie Svenska Filminstitutet och initiativtagare

Mycket välkomna!


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand