2010-09-16 08:41Pressmeddelande

Pilotprojekt ska stärka unga kvinnors filmskapande

null

Foto: Hanna Richter Nu utlyses det särskilda stödet på 1 100 000 kronor till unga kvinnors filmskapande. Regionala resurscentrum kan söka bidrag för växthussatsningar som kortfilmsproduktioner och nätverksprojekt. Flera unga kvinnor ska få bättre möjlighet att göra film.Foto: Hanna RichterI samband med att rapporten 00-talets regidebutanter och jämställdheten presenterades tidigare i år var en av slutsatserna att åtgärder behövs för att få in fler kvinnor i regissörsyrket på ett tidigt stadium. - Särskilda medel för satsningar behövs ute i regionerna. Filmvärlden måste nå de unga tjejerna för att på lång sikt bredda basen, konstaterade Charlotta Denward, chef för Filminstitutets produktionsstödsavdelning.Pengar ska fördelas till projekt för åldrarna 15-26 år, och åldrarna 15-20 år kommer särskilt beaktas. Filminstitutet kommer även att genomföra en kartläggning av unga kvinnors filmskapande för att få bättre kunskap kring de mönster som råder idag. Förhoppningen är att komma fram till en plan för nya satsningar eller förändringar i framtiden.Stödet är ett särskilt anslag från Kulturdepartementet.För ytterligare information:Bitte Eskilson, Barn- och ungdomsansvarig Filminstitutetbitte.eskilson@sfi.se 070 659 34 36, 08-665 11 32Läs mer om stödet


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål