2022-05-12 11:59Pressmeddelande

Ökat intresse för svensk dokumentärfilm

Calendar Girls. Foto: Love MartinsenCalendar Girls. Foto: Love Martinsen

Den svenska publikens intresse för svensk dokumentärfilm var stort redan tidigare. Men nu har andelen av befolkningen som är intresserade ökat ytterligare. Så mycket som 76 procent av alla mellan 15 och 74 år uppgav i Filminstitutets senaste publikundersökning att de är intresserade av svensk dokumentär.

Ungefär hälften av de svenska långfilmerna som har premiär är dokumentärer, en betydligt högre andel än motsvarande för utländska filmer. Svenska dokumentärfilmer får ofta bra betyg från svenska filmrecensenter. Nu visar en riksrepresentativ undersökning från Filminstitutet att intresset för svensk dokumentärfilm ökar hos allmänheten i Sverige, från en redan hög nivå. I slutet av 2021 uppgav 76 procent i befolkningen mellan 15 och 74 år att de är intresserade av svensk dokumentärfilm. Motsvarande andel 2020 var 62 procent.

– Att det finns ett stort intresse för svensk dokumentärfilm är ingen tillfällighet, utan en kombination av en bred talangpool, ett välfungerande stödsystem och inte minst en konstnärlig nyfikenhet som ständigt söker sig till nya initiativ och sätt att berätta. Svensk dokumentär är i snabb utveckling och publiken kan se fram emot nya verk av både välkända och helt nya namn, säger Jannik Splidsboel, dokumentärfilmskonsulent vid Svenska Filminstitutet.

Undersökningen visar att intresset är ungefär lika stort i hela landet, med lika många intresserade på landsbygd som i storstäder. Intresset är högt i alla åldersgrupper över 20 år, men lägre bland 15-20-åringar. Kvinnor är något mer intresserade än män, liksom personer med hög utbildning jämfört med personer med låg utbildning. 

Svensk dokumentär är också på frammarsch internationellt. Maria Loohufvuds och Love Martinsens Calendar Girls tävlade i december på Sundancefestivalen, Magnus Gerttens Nelly & Nadine prisades i Berlin i februari, och det svenska startfältet på CPH:DOX i Köpenhamn var starkt. På nyss avslutade Hot Docs i Toronto, Nordamerikas främsta dokumentärfilmfestival, var hela åtta svenska filmer uttagna till programmet, ett rekordår för svensk dokumentär.Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål