2016-05-16 08:52Pressmeddelande

Nytt biografstöd för att stärka biografer i glesbygd och på mindre orter

null

Älvdalens biograf. Foto: Ramon Reissmüller Nu sjösätter Filminstitutet ett nytt biografstöd med syfte att stärka och utveckla biografstrukturen och öka möjligheterna att nå en större publik. Stödet är en del av regeringens särskilda satsning för att stärka biografer i glesbygd och på mindre orter. Stödet heter Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort och riktar sig till gröna momsregistrerade biografer i glesbygd och på mindre orter, då de bedöms vara särskilt sårbara i övergången till höjd biografmoms. Biograferna får stödet för att utveckla sin verksamhet, stärka sin position och öka antalet besökare. Stödet kan sökas vid två tillfällen med deadline 15 juni och 5 september 2016. Bakgrund Hösten 2015 annonserade regeringen en särskild satsning på mindre biografer i glesbygd och på mindre orter för att bidra till en ökad spridning och visning av film i hela landet. Filminstitutet har undersökt effekterna av den kommande momshöjningen på biobiljetter och vilka behov av stöd som finns 2016 - det enda år som denna satsning löper parallellt med filmavtalets biografstöd. Undersökningen har innefattat nära samarbete med biografägare i form av både besök och intervjuer. Biografägarna har representerat gröna och röda biografer, momsregistrerade och momsbefriade biografer, på olika stora orter.  De har även representerat olika typer av ägarformer så som företag, kommun och ideell förening. Samtal har även förts med andra företrädare i filmbranschen och översiktliga fallstudier av fem olika biografers ekonomi har genomförts. Resultatet av undersökningen finns i rapporten Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016. För frågor, kontakta Kristin Engstedt, Tf Chef Distribution & visning kristin.engstedt@filminstitutet.seLäs mer Riktlinjer och ansökningshandlingar för Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort Läs rapporten Stärka mindre biografer i glesbygden och på mindre orter 2016


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål