2017-05-30 08:00Pressmeddelande

Nya regler för redovisning av underlag till spridningsstödet och PRS

Från och med 30 maj 2017 gäller nya redovisningsregler för spridningsstödet och PRS. Anledningen till förändringen är att Filminstitutet inte längre har automatisk tillgång till den information som ligger till grund för utbetalning av stöden, vilket tidigare varit fallet. Hädanefter krävs att underlag skickas direkt från filmens producent respektive distributör beroende på stöd (se nedan). Den nya ordningen kommer att gälla tillsvidare.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål