2021-07-12 13:34Pressmeddelande

Nya filmfonden New Dawn lanseras på filmfestivalen i Cannes

Foto: Erik DalströmBero Beyer, vd Nederländska Filmfonden och Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

Vid en pressträff på Cannes filmfestival idag presenterades New Dawn, en ny filmfond med målet att öppna upp filmindustrin för nya röster. Svenska Filminstitutet samarbetar med flera filminstitut i världen och startar en internationell fond för att öppna upp den internationella filmindustrin. Filmskapare som tidigare haft svårt att få pengar från de nationella filminstituten på grund av någon av diskrimineringsgrunderna ska nu ges nya möjligheter. 

Det är Nederländska Filmfonden och Svenska Filminstitutet som initierat denna nya fond, New Dawn, som både ska ge produktionsstöd och nätverk till de grupper av filmskapare som traditionellt sett haft svårt att få projekt finansierade. På bara två månader har ett flertal filminstitut i världen anmält sitt intresse och nedanstående länder ska nu slutföra kriterierna för fonden. 

De länder som är med från start är Nederländerna, Sverige, Slovenien, Danmark, Finland, Franska och Flamländska Belgien samt Luxemburg. Ytterligare minst två länder väntas presenteras i höst, när fonden ska lanseras i mer detalj. 

Fonden ska administreras från Nederländska Filmfonden och vara sökbar från och med våren 2022. Sökbara projekt är filmprojekt som har regissör, producent och/eller manusförfattare som kommer från någon av grupperna som enligt FN:s mänskliga rättigheter tillhör diskriminerade grupper. Både långa dokumentärer (över 60 min) och fiktionsfilmer kommer att kunna söka. Projektgrupper som erhållit pengar kommer också erbjudas ett nätverk med aktiviteter under åren. 

– Det finns en enorm potential av nya berättarröster och perspektiv som vi behöver ta tillvara, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet. Fortfarande är filmindustrin en stängd värld som vilar på gamla nätverk, fler behöver släppas in för att filmindustrin ska blir så levande, spännande och viktig som den har potential till. Medvetenhet bland filminstituten om hur stängd världen har varit är stor efter #metoo och BLM. Det har hittills varit en enorm enhällighet om att vi måste börja hitta de nya rösterna. Det finns stora publikgrupper som idag inte väljer filmen, då behöver vi bredda repertoaren. För i grunden älskar ju alla film, avslutar Anna Serner. 

 – Jag är övertygad om att om vi verkligen vill ha en levande, öppen och inkluderande filmindustri som välkomnar flera perspektiv på filmskapande, så måste vi ta itu med de inneboende hindren inte bara nationellt utan också på internationell nivå, säger Bero Beyer, vd för Nederländerna Filmfonden. Därför kontaktade jag Anna Serner och Svenska Filminstitutet, som jag anser är banbrytande när det gäller att gå från att prata till att agera i frågor om jämställdhet och inkludering, för att diskutera den internationella vinkeln. Tillsammans sökte vi upp många andra offentliga finansiärer, och det var både spännande och inspirerande att se så starkt stöd från så många länder som erkänner att det finns ett angeläget behov av New Dawn-initiativet, och är villiga att stödja det både i anda och med pengar, säger Bero Beyer.

Mer detaljer kommer att presenteras i höst, på någon av de stora internationella filmfestivalerna.

För frågor, kontakta
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet: anna.serner@filminstitutet.se
Bero Beyer, vd Nederländska Filmfonden: b.beyer@filmfonds.nl


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson