2013-10-16 07:48Pressmeddelande

Ny studie: Filmfinansiering i åtta europeiska länder

Idag inleds Filminstitutets 50-årfirande i Filmhuset, Stockholm. Dagen till ära diskuterar representanter från flera europeiska filminstitut hur den europeiska filmen står sig och vilka för- och nackdelar som finns med olika filmpolitiska modeller. Allt detta finns sammanställt i en ny studie. Till seminariet "Hur står sig filmen i Europa" som arrangeras idag under Filminstitutets jubileumsdagar har en jämförelse av det offentliga filmstödet i åtta europeiska länder tagits fram. Studien fokuserar på stöden till utveckling och produktion i Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Polen, Sverige och Österrike. Hur ser organisationerna som fördelar stöden ut? Hur stora resurser har de, vilka stödformer finns och hur fattas beslut om stöden? Och hur har utfallet sett ut i form av filmproduktion, biopublik och marknadsandel? Det är några av de frågor som ställs. Studien är gjord av Johan Fröberg, chef för Omvärldsanalys & Statistik på Filminstitutet. Läs hela studien: Filmfinansiering - En jämförelse av åtta europeiska länders statliga filmfinansiering För frågor, kontakta Johan Fröberg, johan.froberg@sfi.se, 08-665 12 39Filmfinansiering (pdf)


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål