2021-09-15 11:17Pressmeddelande

Ny rapport och återstart för skolbio

Bild ur en av Filminstitutets skolbiokampanjfilmer.Bild ur en av Filminstitutets skolbiokampanjfilmer.

Nu publiceras Filminstitutets årliga skolbiorapport, som visar att verksamheten påverkats starkt av pandemin. Skolbio har minskat, och visningarna flyttade till datorskärmarna. Svenska Filminstitutet gör nu gemensam sak med biografägarna och de regionala filmverksamheterna för att återstarta skolbio och möjliggöra för svenska skolelever att få uppleva film på bio.

Filminstitutet har under många år fört statistik över skolbio. Förra rapporten, som släpptes hösten 2020,  visade att besökssiffrorna halverats under en tjugoårsperiod. Årets rapport visar visserligen på sjunkande siffror på grund av pandemin, men konstaterar också att majoriteten av dem som ställt in skolbio under denna period har ambitionen att fortsätta när biograferna väl öppnar upp på nytt. Dessutom vill inte mindre än 85 % av de kommuner som ännu inte har skolbio starta upp verksamhet, om möjlighet finns.

Kulturlivets återöppnande är alltså ett utmärkt tillfälle att fokusera på skolbio och sätta filmens roll i skolan på kartan. Filminstitutet har därför tagit initiativ till ett samarbete med Sveriges Biografägareförbund och föreningen Filmregionerna. Tillsammans har vi de bästa förutsättningarna på både nationell och regional nivå att verka för att den skolbioverksamhet som legat nere under pandemin tas upp igen, och uppmuntra och underlätta för fler kommuner att starta skolbio.

– Alla barn och unga borde få lära sig om filmen och den rörliga bildens språk och betydelse. Utbudet och möjligheterna är enorma och behovet av kunskap och vägledning är minst lika stort. Skolbio är en verksamhet som ger den rörliga bilden den plats den förtjänar: på skoltid, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

– Vi ser fram emot att göra gemensam sak i att inspirera och motivera skolorna till att låta eleverna uppleva film där den är som bäst – på bio! säger Peter Fornstam, ordförande i Sverige Biografägareförbund.

– Skolbio är ett viktigt verktyg för att barn och unga ska lära sig och ta del av det lokala kulturlivet. Här har de regionala filmverksamheterna en central funktion, då vi har kontakterna att direkt uppvakta kommunerna och långsiktigt stötta dem i arbetet med att starta upp och bedriva skolbio, säger Ulf Slotte, filmkonsulent Region Stockholm.


Läs och ladda ner rapporten här: Filminstitutets skolbiorapport 2020


Om rapporten

Filminstitutets skolbiorapport 2020 kartlägger hur stor andel av Sveriges kommuner som erbjuder skolbio till elever i grundskolan och på gymnasiet, och hur verksamheten präglades av coronapandemin. Här är något av det som presenteras i rapporten:

  • Skolbioverksamheten har minskat, ställts in och skjutits fram på grund av pandemin. Den verksamhet som genomförts har varit med färre klasser per visning, men också med fler visningar per film.
  • Skolbio flyttade till datorskärmarna, precis som annan verksamhet. Filmer visades i klassrum och på elevdatorer i stället för på bio. Filminstitutet har i undersökningen frågat hur dessa erfarenheter kommer att påverka skolbio i framtiden.
  • Det är angeläget att all filmvisning i skolan, inte bara skolbio, sker medvetet utifrån kvalitet och pedagogisk tanke. För det behöver skolpersonal stöd och fortbildning.

Filminstitutets skolbiokampanj

Strax innan pandemin briserade tog Filminstitutet fram en skolbiokampanj, som består av tre delar: Skolbio – så funkar det (praktisk info), Fem argument för skolbio och ett antal korta inspirationsfilmer.

Ta del av kampanjen: filminstitutet.se/skolbio

Läs mer om att söka stöd till skolbio: Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom

För mer info, kontakta Annika Gillegård, regional samordnare: annika.gillegard@filminstitutet.se, 08-665 12 06Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand