2018-06-20 11:55Pressmeddelande

Närmare 2 miljoner kronor till skolbio och andra filmkulturella satsningar för barn i hela landet

null

Fotograf/Källa: Caroline Eriksson Filminstitutet har nu fattat beslut om vårens stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga. Syftet med stödet är att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf och till att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder, och pengar har fördelats till bland annat Norrbotten, Blekinge, Dalarna, Kalmar och Värmland. Mer än hälften av vårens beviljade ansökningar har tilldelats skolbioprojekt. Fem av dem – Luleå, Bollnäs, Sollentuna, Filipstad och Torsby – är kommuner som tidigare saknat skolbioverksamhet. Vårens stöd till skolbiosatsningar, fördelat på regioner: Norrbotten Luleå kommun 40 000 kr Dalarna Mora kommun 70 000 kr Älvdalens kommun 46 500 kr Orsa kommun 37 250 kr Blekinge Karlskrona kommun 175 000 kr Västra Götaland Sotenäs kommun 59 800 kr Kungälvs kommun 25 000 kr Karlsborgs kommun 17 500 kr Kalmar Kalmar kommun 85 000 kr Gävleborg Bollnäs kommun 40 000 kr Stockholm Sollentuna kommun 20 000 kr Sigtuna kommun 40 000 kr Värmland Filipstads kommun 50 000 kr Torsby kommun 30 000 kr    – I tider när vi ser att skolbiobesöken bland landets barn och unga minskar är det roligt att kunna bidra till att fler nu kommer att få möjlighet att se film på biograf i skolans regi med en filmpedagogisk inramning. Vi gläds åt varje kommun som vill utveckla skolbioverksamheten och hoppas de inspirerar ännu fler kommuner att se värdet i filmens möjligheter att ge kunskap och kulturupplevelser, säger Svenska Filminstitutets vd Anna Serner. Stöd ges till kommunal verksamhet för att initiera projekt med målet att på sikt bli permanenta med lokala medel. Totalt fördelades 1 891 618 kronor till 26 olika projekt. Förutom stöd till skolbio har pengar fördelats till andra filmkulturella satsningar inom bland annat Kulturskolan och skolan (se alla kommuner i bifogad lista nedan). Beslut om stöd har fattats av Filminstitutets vd efter samråd med en särskild referensgrupp. Handläggare för stödet är Malin Nygren, Film och samhälle: malin.nygren@filminstitutet.se, 070-410 99 04.   Fullständig lista över alla som fått stöd: http://www.filminstitutet.se/globalassets/1.-sok-stod/filminstitutets-stod/_beviljade-stod/barn-och-ungdom/stod-till-filmkulturell-verksamhet-for-barn-och-unga_var-18.pdf  Information om hur man söker stödet: http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/barn-och-ungdom/stod-till-filmkulturell-verksamhet-for-barn-och-ungdom/ Följ oss på sociala medier:Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål