2013-04-15 01:02Pressmeddelande

Moving Sweden - ny satsning för utmanare och förnyare

Moving Sweden, med start 22 april, är en ny 3-årig satsning för att ge filmare (erfarna eller nya) tillfälle att utmana sitt gestaltande i både form och innehåll - och för att främja kontinuitet för svenska filmskapare. Satsningen gäller fiktionsfilmer riktade till vuxna, ungdomar, barn och familj och med särskilt fokus på starka berättelser. - För att filmsverige ska kunna växa och våga så måste filmarna helt enkelt få göra film. Därför vill vi ge en möjlighet att utforska nya format. Här kan de arbeta i 30 minuter, 45 minuter eller 60 minuter, säger Andra Lasmanis, filmkonsulent för Moving Sweden. Moving Sweden är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet, Sveriges Television, Regionala filmresurscentrum och Filmregion Stockholm Mälardalen. Filmerna kommer börja sändas i Sveriges Television under våren och sommaren 2015. För mer information: Andra Lasmanis, filmkonsulent för Moving Swedenandra.lasmanis@sfi.seMoving Sweden


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål