2017-05-31 08:00Pressmeddelande

Marknadsstöd till tre projekt

null

Foto: Mark Standley, Svenska Filminstitutet Tre projekt har beviljats marknadsstöd från Svenska Filminstitutet. Syftet är att ge stöd till filmer av hög kvalitet med en stark publikpotential på den svenska filmmarknaden. Produktionsbolaget SF Studios beviljas stöd på 5 000 000 kr för ett drama för vuxna. Unlimited Stories beviljas stöd för två komedier. Den ena riktar sig till vuxna och får 7 500 000 kr. Den andra komedin riktar sig till hela familjen och får 8 000 000 kr. Mer information om projekten kommer efter sommaren, då produktionerna är igång. I kommittén för marknadsstöd sitter, från Filminstitutet Yaba Holst, filmkonsulent långfilm, Mattias Lundin, lanseringskonsulent, Man Chiu Leung Carlsson, controller (adjungerad) samt de fyra externa medlemmarna Lars Blomgren (Filmlance), Jenny Gilbertsson (Jarowskij), Suzanne Glansborg (TV4) och Peter Possne (Film i Väst). Deadline för sista ansökningsomgången är 4 september.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål