2023-08-08 13:06Pressmeddelande

Lögn i fokus på Cinemateket i höst – biljetter ute nu

Ingrid Bergman och Charles Boyer i filmen Gasljus från 1944."Gasljus", George Cukor (1944) inleder Cinematekets höstprogram

Filmkameran registrerar vad den riktas mot, avslöjar livslögner och lyfter fram det förbisedda. Samtidigt förvränger filmen verkligheten och förfalskar historien. Hösten 2023 skärskådar Cinemateket filmens förvillande sken. Programmet inleds den 18 augusti kl. 18.00 i Filmhuset med George Cukors Gasljus från 1944 med bland andra Ingrid Bergman och Charles Boyer.

– Det sägs att vi i dag lever i en ”postfaktisk” värld – i ett samhälle som präglas av artificiell intelligens, VR, desinformation, alternativa fakta, fake news och deep fakes. Har filmen och filmhistorien något att lära oss om dessa fenomen och våra rädslor för dem? Filmens drömfabriker har beskyllts för att förvränga verkligheten samtidigt som filmen i andra sammanhang betraktas som så sanningsbärande att den används som bevismaterial i rättegångar. Med detta program inbjuder Cinemateket till en undersökning om filmkonstens tvetydiga förhållande till sanningen och lögnen, säger Stefan Ramstedt, curator på Cinemateket.

”Lögn – Filmens bluffar och bländverk” är rubriken på höstens tema. Där ingår den oförfalskade fabuleringsglädjen hos Federico Fellini, Preston Sturges spratt och vanvettiga illusioner, Helke Sanders prövande subjektivitet och Thor Modéens roll i folklustspelets skojfriskt förljugna värld. Bortom retrospektiverna utforskas temat i 74 filmer som rymmer allt från bröderna Lumière och Georges Méliès till dokumentärfilmaren Cecilia Mangini, de opålitliga berättarna i Akira Kurosawas Demonernas port och Arnold Schwarzeneggers dubbellivsdramatik i True Lies.

Utöver temat bjuder hösten också på den avslutande halvan av årets kompletta Fritz Lang-retrospektiv. Dessutom blir det förblindande skönhet av Zhang Yimou, Brian De Palmas dödliga voyeurism, João César Monteiros frigörande vålnader och Gunnel Lindbloms unika skildringar från 1980-talets Sverige.

Både program och biljetter är släppta och finns på Cinemateket.se. Där finns även en introducerande text och en essä om höstens tema

Om Cinemateket:
Cinematekets uppgift är att öka kännedomen och intresset för filmhistorien och för filmen som konstform genom att kuratera Svenska Filminstitutets filmsamlingar kompletterat med film från andra samlingar och kommersiella aktörer. Cinematekets program belyser delar av filmhistorien och ska hjälpa publiken att hitta samband mellan dessa delar.

Kontakt:
För mer information, kontakta Stefan Ramstedt, curator på Cinemateket
stefan.ramstedt@filminstitutet.se, 08-665 11 68


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand