2024-06-28 08:41Pressmeddelande

Lena Allerstam ny kommunikationschef på Filminstitutet

Lena Allerstedt. Foto: SI.Lena Allerstedt. Foto: SI.

Lena Allerstam blir Svenska Filminstitutets nya kommunikationschef och tillträder tjänsten den 1 september.

 

Lena Allerstam är i dag chef för Global kommunikation på Svenska Institutet och ansvarar för Sveriges officiella webbplats och sociala medier på engelska, ryska och arabiska, samt för strategiskt arbete med varumärket Sverige. Hon har tidigare arbetat som journalist på SVT, varit strategichef på UR och jobbat med redaktionell affärsutveckling.

 

-  Jag är väldigt glad för att vi har lyckats rekrytera en så namnkunnig person till vårt team. Lenas breda erfarenhet kommer betyda mycket för det arbete som nu inletts för att befästa och förstärka Filminstitutet som spjutspetsorganisationen för framtidens svenska film, säger Anna Croneman, vd för Svenska Filminstitutet.

 

- Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med det unika uppdrag som Filminstitutet har. Det är angeläget och utmanande i en tid som så väl behöver film, kultur och berättelser men som också är komplex och polariserad. Att få vara med i det strategiska arbetet, arbeta med kommunikation i de sammanhang där svensk film verkar och att få jobba med alla kunniga personer på Filminstitutet och i branschen kan bäst beskrivas som otroligt lustfyllt, säger Lena Allerstam.

 

 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson