2022-08-09 13:38Pressmeddelande

Kropp i fokus för Cinematekets höstprogram – biljetter ute nu!

Nattlek, Mai Zetterling (1966). © AB Svensk FilmindustriNattlek, Mai Zetterling (1966). © AB Svensk Filmindustri

Kroppar som snubblat, sprungit, dansat, piskats, avklätts och skadats för att underhålla, bilda, tillrättavisa och stilla begär, för att skapa och rasera normer. Hösten 2022 utforskar Cinemateket kroppen på film under rubriken Kropp – Fascination och förförelse. Säsongen inleds den 17 augusti i Filmhuset med bubbel, kroppsfokuserad affischutställning och Howard Hawks glittriga Technicolor-musikal Herrar föredrar blondiner.

– Sedan filmen uppfanns har kroppen varit ett av dess centrala motiv. Ibland har intresset för själva kroppen varit uttalat, som i viss experimentfilm, pornografi, slapstick, idrottsfilm, vetenskaplig film, men kanske oftare har den helt enkelt varit där som ett mer eller mindre outtalat visuellt element. Oavsett vilket så har kroppen varit en spelplats för frågor om skönhet, normer, begär och äckel. Vi har förförts, förfärats och fascinerats av kroppen, och med detta program inbjuder vi till ett utforskande av den roll som filmkonsten har spelat i denna till synes oupphörliga fascination, säger Stefan Ramstedt, curator på Cinemateket.

Inom temat uppmärksammas fem filmskapare som intresserat sig för den mänskliga kroppen: normbrytaren Mai Zetterling, smakutmanaren John Waters, nya vågen-ikonoklasten Nagisa Oshima, avantgarde-dansaren Yvonne Rainer och provokatören Carlos Reygadas. Därutöver visas ett queerfilmsprogram i samarbete med Trans and non-binary film network, samt fler än sjuttio filmer – från tidig vetenskaplig film till slapstick, Hollywoodmusikaler, body horror, sport och pornografi – som illustrerar de många uttryck som kroppen tagit på film.

Utöver temat bjuder hösten även på Orson Welles, Marion Davies, Miklós Jancsó och Gustaf Molander liksom den avslutande delen av Alfred Hitchcock-retrospektiven, som inleds den 18 augusti med en av skräckfilmens mest nydanande filmer Psycho. Dessutom gästas Cinemateket av skådespelaren Stina Ekblad i samband med visningen av Tuija-Maija Niskanens Avskedet den 21 augusti.

Både program och biljetter är släppta och finns på Cinemateket.se. Där finns även en introducerande text och en essä om höstens tema.

Om Cinemateket:
Cinematekets uppgift är att öka kännedomen och intresset för filmhistorien och för filmen som konstform genom att kuratera Svenska Filminstitutets filmsamlingar kompletterat med film från andra samlingar och kommersiella aktörer. Cinematekets program belyser delar av filmhistorien och ska hjälpa publiken att hitta samband mellan dessa delar.

Kontakt:
För mer information, kontakta Stefan Ramstedt, curator på Cinemateket
stefan.ramstedt@filminstitutet.se, 08-665 11 68Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand