2016-04-11 10:21Pressmeddelande

Kristina Thunell har avlidit

Den 6 april avled Kristina Thunell efter en tids sjukdom, 69 år gammal. Hon lämnar efter sig dotter med familj, syster, särbo, vänner och kollegor. Kristina Thunell började som kontorist på Svenska Filminstitutets ekonomiavdelning 1975. Därefter blev hon sekreterare på produktionstekniska avdelningen och åt filmkonsulenterna. I rollen som administratör på produktionsstödenheten blev Kristina kontakten för de flesta i spelfilmsbranschen. För Kristina var det självklart att finnas till hands och alltid ställa upp för filmbranschen. Hennes målsättning och ambition var att serva och underlätta för de som arbetade i den emellanåt tuffa sektorn. Kristina hade stor respekt för filmarbetares förmåga att lyckas att göra film under ibland svåra premisser. I branschen var Kristina en mycket uppskattad person som hjälpte alla och bemötte frågeställningar från producenter och andra med trygghet, lugn och professionalitet. Internt var Kristina en otroligt uppskattad kollega - alltid på plats, beredd att hjälpa och förklara. Med sin lite nedtonade och kluriga humor kunde hon alltid bemöta både stort och smått på ett fint sätt. Hennes kompetens och erfarenhet var ovärderlig och hon gjorde alltid sitt absolut bästa för att föra vidare sin kunskap till människor i hennes närhet. I och med Kristina Thunells bortgång har den svenska filmbranschen och Filminstitutet förlorat en trogen medarbetare och en kär vän. I Filmhusets foajé finns en kondoleansbok och ett porträtt av Kristina.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål