2011-09-10 10:35Pressmeddelande

Kommentar angående polisanmälan

Bengt Toll, VD för Svenska Filminstitutet, kommenterar här den polisanmälan om misstänkt upphovsrättsbrott som några av filmbranschens organisationer idag har lämnat in.  - Det är bra att en polisanmälan har gjorts så att frågan äntligen kommer att kunna utredas. Vi förstår inte varför de som fört fram misstankarna inte lagt fram de bevis de säger sig ha. På grund av det har vi misstänkliggjorts utan att någon kunnat granska om uppgifterna stämmer. - Filminstitutets inställning i piracyfrågan är solklar. Vi accepterar aldrig piracy i något sammanhang. Vår uppgift är att stödja den svenska filmen och upphovspersonernas möjlighet att försörja sig på sina verk. Därför är alla former av illegalt tillgängliggörande av film oförenligt med vår verksamhet och med våra policies. För mer information, kontakta Bengt Toll, 08-665 11 50 eller Åsa Garnert, kommunikationschef, 08-665 12 41. Stockholm den 9 september 2011


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål