2022-02-22 13:01Pressmeddelande

Intresset för svensk film ökade med tio procent 2021

Bild från Clara Sola, den svenska film från förra året som fick högst betyg av kritikerna. Foto: HobabBild från Clara Sola, den svenska film från förra året som fick högst betyg av kritikerna. Foto: Hobab

Under 2021 ökade intresset för svensk film markant. 45 procent av befolkningen uppgav de hade sett en svensk film den senaste månaden i Svenska Filminstitutets årliga publikundersökning. Detta framgår av Filminstitutets resultatredovisning för 2021, som nu har överlämnats till Kulturdepartementet. Redovisningen sammanfattar verksamheten under det gångna året, och ger en beskrivning av hur Filminstitutet verkat för de sju filmpolitiska målen.

 I resultatredovisningen presenteras fler intressanta nyheter:

  • Intresset för att se svensk film var högt under året. 45 procent av befolkningen uppgav att de sett svensk film den senaste månaden (oavsett plattform) i Filminstitutets årliga publikundersökning. Det är en markant ökning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 35 procent. Tittandet ägde främst rum på digitala plattformar – drygt hälften svarade att den senaste svenska film de sett var via en abonnemangsbaserad strömningstjänst.

  • Pandemin har drabbat filmbranschen hårt. Sedan våren 2020 har Filminstitutet tilldelats över en miljard kronor att fördela i krisstöd till svensk film.

  • Filminstitutets stöd har de senaste åren gått till en mångfald av filmer, som under 2021 fått stort genomslag både nationellt och internationellt. Bland de mest uppmärksammade filmerna under året var Pleasure av Ninja Thyberg, Clara Sola av Nathalie Álvarez Mesén och Apstjärnan av Linda Hambäck samt dokumentärerna Sabaya av Hogir Hirori, Världens vackraste pojke av Kristina Lindström och Kristian Petri, samt Children of the Enemy av Gorkij Glaser-Müller.

  • Totalt hade 264 långfilmer premiär, varav 49 svenska, vilket är i nivå med antalet före pandemin. Såväl internationellt som i Sverige syntes försök att kompensera de nedstängda biograferna med ökade satsningar på digitala plattformar. Under 2021 hade 13 av de svenska långfilmerna premiär enbart digitalt eller på tv, och flertalet lanserades i det närmaste simultant på biograf och vod.

  • De filmer som har fått stöd från Filminstitutet har generellt ett högre betygssnitt än de filmer som inte erhållit stöd. Långfilmer med stöd hade 3,24 i genomsnittsbetyg (av 5), jämfört med 2,45 för filmer utan stöd. Högst betyg av årets svenska filmer fick Clara Sola med ett snittbetyg på 4,02. Filmen belönades också med Guldbaggen för Bästa film 2021.

  • 43 procent av de filmer som fick produktionsstöd under året hade kvinnliga regissörer, vilket är i paritet med 2020 då andelen var 44 procent. Motsvarande siffra för manusförfattare var 52 procent, och 58 procent för producent.

  • Filminstitutet arbetar fortsatt för att stärka filmkunnigheten hos alla barn och unga i Sverige, genom bland annat stöd till skolbio och annan filmkulturell verksamhet. Andelen kommuner som uppgav att det visats skolbio i kommunal regi under 2020 minskade stort till följd av pandemin. 90 procent av kommunerna uppgav dock att de tänker återuppta skolbioverksamheten i framtiden.

  • 77 procent av de svenska filmklassiker som digitaliserats av Filminstitutet fanns tillgängliga på strömning och dvd. Under 2021 hade Filminstitutet filmmaterial bevarat för knappt 92 procent av alla biografvisade svenska långfilmer sedan 1930.

Läs hela Resultatredovisningen här.


För frågor, kontakta
Josefin Schröder, analysansvarig: josefin.schroder@filminstitutet.se
Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Josefin Schröder
Analysansvarig
Josefin Schröder