2021-05-31 13:30Pressmeddelande

Inför återöppnandet: stort intresse för att se film på bio

Foto: Poul-Erik NilsenFoto: Poul-Erik Nilsen

Imorgon 1 juni öppnar Sveriges biografer upp med ett nytt besökstak på 50 personer. Inför återöppnandet, som just nu pågår i flera länder, visar undersökningar att det från publikens sida finns ett stort intresse för att gå på bio. De senaste besökssiffrorna från biografer i Storbritannien och Frankrike ger hopp inför sommaren, enligt en omvärldsanalys från Svenska Filminstitutet.

Undersökningar från andra länder visar på ett stort intresse för biobesök. Enligt Deadline svarade 59 procent av de tillfrågade i en aktuell brittisk undersökning att biografen är deras mest saknade underhållning utanför hemmet. Samma källa rapporterar om att åtta av tio franska invånare anser att bio är deras främsta kulturella aktivitet, och att 73 procent har för avsikt att gå på bio lika mycket som de gjorde innan pandemin. En israelisk undersökning visar enligt The Jerusalem Post att 73 procent av israelerna saknar att gå på bio och att 32 procent av personer under 18 år kommer att gå mer på bio efter pandemin än innan. I en dansk undersökning som genomfördes i slutet av april svarade bara 14 procent att de känner en osäkerhet inför att gå på bio.

Även undersökningar genomförda av UNIC (International Union of Cinemas) visar att publiken i Europa känner sig säker och längtar efter att komma tillbaka till biograferna. Detta enligt The Hollywood Reporter som också berättar om höga besökssiffror de senaste veckorna för de två största europeiska biomarknaderna, Frankrike och Storbritannien, vilket bådar gott inför en höst som är späckad med nya filmer.

Svenska biovanor under pandemin

I Filminstitutets senaste publikundersökning uppgav 15 procent av befolkningen 15–74 år att de gått på bio under pandemin (till och med november 2020) trots att möjligheterna till detta har varit begränsade. Av de som inte gått på bio under pandemin svarade enbart 17 procent att orsaken till detta var att de inte är intresserade av bio. En övervägande majoritet uppgav andra orsaker, såsom att de följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rädsla för smittspridning.

Sett till hela perioden december 2019–november 2020 gick 58 procent av befolkningen på bio. Andelen är högre bland män jämfört med kvinnor, och högre bland yngre jämfört med äldre. Också skälen till att man gått på bio skiljer sig mellan män och kvinnor, och mellan regionerna.

57 procent av de som gått på bio under denna period uppger att de väljer att gå på bio på grund av stor filmduk. Något färre svarar att de går på bio för att det är ett bra sätt att umgås med familj/vänner, på grund av bra ljud eller mysig miljö. 42 procent anger att de går på bio för att de vill se filmer när de är nya.

Läs mer om svenska biovanor och om återöppnandet här.Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål