2015-10-12 04:47Pressmeddelande

Hjalmar Palmgren blir senior advisor

Hjalmar Palmgren meddelar idag att han kliver av rollen som avdelningschef för avdelningen Filmstöd på Filminstitutet. Bakgrunden är den stora mängd nya arbetsuppgifter som omläggningen av filmpolitiken kräver. - Att fungera i rollen som avdelningschef och samtidigt vara med och utarbeta det nya stödsystem som ska stimulera branschen att göra högkvalitativ film blir en omöjlighet för mig, säger Hjalmar Palmgren. Därför har jag tillsammans med vd Anna Serner beslutat att fokusera på den senare delen. Hjalmar Palmgren kommer att arbeta som senior advisor på Filminstitutet och rapportera direkt till vd Anna Serner.  - Hjalmar Palmgren har en stor sakkunskap om filmstöd och är redan involverad i ett par av de utredningar vi måste göra. Vi behöver ha många dialoger och många timmars skrivande. Hjalmar är en utmärkt person att vara involverad i det, säger Anna Serner. Under veckan inleds rekryteringen av två tjänster till avdelningen Filmstöd: Avdelningschef för Filmstöd Enhetschef för produktionsstöd inom avdelningen Filmstöd. Den här rollen är ny, Hjalmar Palmgren var tidigare både avdelnings- och enhetschef. I väntan på att tjänsterna tillsätts går vd Anna Serner in som tf avdelningschef. Kristina Börjeson, idag chef för Filminstitutets enhet Distribution och visning, blir tf enhetschef för produktionsstöd. Kristin Engstedt blir tf chef för enheten Distribution och visning. I kravprofilen för den nya avdelningschefen för Filmstöd ligger stor kunskap om all form av film och en stor kunskap om den långa spelfilmens process och förutsättningar. Det ska vara en person med stor chefsvana och som har mod och nyfikenhet att vara med och förändra.Frågor besvaras av vd Anna Serner på telefon 070-674 01 35 eller mejl anna.serner@filminstitutet.se


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål