2021-11-10 13:15Pressmeddelande

Hanna Sohlberg utsedd till ny filmkonsulent för Moving Sweden

Hanna Sohlberg. Foto: Joakim Rang StrandHanna Sohlberg. Foto: Joakim Rang Strand

Filminstitutet har utsett Hanna Sohlberg till ny filmkonsulent för debutantsatsningen Moving Sweden. Hon efterträder Helen Ahlsson som avslutar sitt uppdrag 15 februari 2022.

Hanna Sohlberg är född 1975. Hon läste kulturvetarlinjen på Lunds universitet och har utbildningar inom manusförfattande, mentorskap och talangutveckling. Hanna har varit verksam inom Skånes filmregion i dryga femton år och varit kortfilmskonsulent på Film i Skåne i åtta år.

Sen 2015 är hon Head of Talent Development på Film i Skåne och identifierar talanger och nyckelkompetenser i filmbranschen. Hon samverkar på regional, nationell och internationell nivå med festivaler, filmfonder, filminstitut, tv-kanaler och andra nätverk för att utveckla och stärka filmare. Hon har initierat och drivit omfattande talangprogram för regissörer, producenter och manusförfattare.

Hanna har tidigare varit projektledare för talangutveckling på Filminstitutet och genomfört en bred kartläggning och analys av svensk talang, bland annat med förslag till framtida stöd. Bland övriga uppdrag finns arbeten inom större internationella pitch- och talangprojekt vid filmfestivaler som Cannes och Haugesund, samt en rad förtroendeuppdrag bland annat som vicepresident i Screen Talent Europe.

– En fördjupad och flexibel talangutveckling är en förutsättning för att framtidens och samtidens filmskapare ska kunna förverkliga sina projekt och utvecklas som kreatörer och team. Jag ser med ödmjukhet och spänning fram emot hedersuppdraget att arbeta med kreativa och kompetenta filmskapares projekt, perspektiv och idéer och att vara med och bidra till hållbara strategier för den svenska talangutvecklingen, säger Hanna Sohlberg.

– Det är med stolthet och glädje vi välkomnar Hanna till Filminstitutet som konsulent för debutantsatsningen Moving Sweden. Hanna är en mycket kunnig, engagerad och stark profil inom området talangutveckling och har med sig många värdefulla erfarenheter av olika konstnärliga och kreativa processer. Mot denna kompetenta bakgrund ser jag mycket fram emot Hannas insatser för en framgångsrik talangutveckling, för en stark återväxt av både upphovspersoner och berättelser – som i förlängningen kommer bidra till förnyelsen av svensk film. Under 2022 kommer Hanna delta i utvärderingen av Moving Sweden och i framtagandet av ett reviderat stöd med talang- och debutantfokus med avsikt att träda i kraft i januari 2023, säger Magdalena Jangard, chef för enheten produktionsstöd på Filminstitutet.

Hanna Sohlberg efterträder Helen Ahlsson, som den 15 februari avslutar sitt uppdrag efter drygt sju år. Hanna börjar ta emot ansökningar från den 1 mars 2022 som även årets första deadline för att söka produktionsstöd från Moving Sweden.

För frågor kontakta
Magdalena Jangard, chef produktionsstöd
magdalena.jangard@filminstitutet.se
08-665 11 48Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg