2023-02-24 12:06Pressmeddelande

Gunilla von Platen utsedd till ny styrelseordförande för Svenska Filminstitutet

Regeringen har i dag utsett företagsledaren Gunilla von Platen till ny ordförande i Stiftelsen Svenska Filminstitutet för perioden 1 mars 2023 – 31 december 2025.

Gunilla von Platen (f. 1972) är entreprenör, företagsledare, fastighetsägare och investerare. Hon är medgrundare av kundservice-bolaget Xzakt Kundrelation, som hon senare sålde. 2020 gav hon ut sin självbiografi Draken i rummet. Förra året ledde hon tv-programmet The Apprentice Sverige och har även medverkat i Draknästet

Av stiftelseförordnandet för Svenska Filminstitutet framgår att regeringen utser styrelsens ledamöter och bestämmer vem som ska vara ordförande. Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter och varje ledamot utses för en period på tre år med möjlighet till förlängning.

Förutom ny ordförande har också följande nya ledamöter förordnats till Filminstitutets styrelse:
Torbjörn Elensky, författare
Gunilla Kindstrand, journalist

Sedan den 1 januari sitter även följande nya ledamöter i styrelsen:
Olof Lavesson, kommunikationschef
Knut Weibull, f d överantikvarie
Annika Wik, fil dr

Följande styrelseledamöter fick den 1 januari förlängt förordnande:
Golnaz Hashemzadeh Bonde, verkställande direktör
Petri Kemppinen, konsult
Nadi Tofighian, lektor

Samtliga styrelsemedlemmar har förordnanden som sträcker sig till och med 31 december 2025.

Filminstitutets nuvarande styrelseordförande Claes Ånstrand, som innehaft sin post sedan 2015, avslutar sitt uppdrag den 28 februari efter två mandatperioder. Vid årsskiftet lämnade ledamöterna Carina Brorman, Johanna Koljonen, Eric Sjöström och Charlotte Sundåker styrelsen efter avslutat uppdrag.

För frågor, kontakta
Jessica Dhyr, tf kommunikationschef
jessica.dhyr@filminstitutet.se
08-665 11 49Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Svenska Filminstitutet – Press
Svenska Filminstitutet – Press