2020-12-16 09:50Pressmeddelande

Fortsatt intresse för filmverksamhet för barn och unga trots pandemin

Bild från Barnens filmdag i Filmhuset i Stockholm. Foto: Chris JonkersBild från Barnens filmdag i Filmhuset i Stockholm. Foto: Chris Jonkers

Trots rådande omständigheter på grund av pandemin fortsätter kommuner runt om i landet att satsa på filminsatser för barn och unga. Svenska Filminstitutet har nu fördelat 1,3 miljoner kronor i stöd till filmkulturell verksamhet för bland annat skolbioprojekt och filmkurser. Under höstens ansökningsomgång har kommunala verksamheter i Skåne, Stockholm och Värmland flest beviljade stöd.

 

Stödet syftar till att stötta uppstart av insatser som stärker filmkunnighet hos barn och unga i landets kommuner. Totalt har sju verksamheter – i bland annat Salem, Torsby och Köping – beviljats stöd för att starta filmkurser inom Kulturskolan. Fem kommuner, däribland Finspång och Dorotea, har fått medel för att initiera eller utveckla skolbio. 

Två projekt har fått stöd för filmpedagogiska utvecklingsprojekt: Kulturskolan i Stockholm har beviljats medel för att utveckla berättandet inom VR, och i Malmö har Pedagogisk inspiration erhållit stöd för att stärka förskolebarns röst och inkludera dem i stadens stadsplanering genom att arbeta med film.

– Trots pandemin ser vi uppfinningsrikedom och en vilja att stärka barn och ungas filmkunnighet. Under detta speciella år kan film ge möjlighet till hopp och kunskap. Många av dem som fick stöd i våras har fått tänka om, flytta fram och förändra, men viljan att arbeta med film är tydlig även under detta år, vilket är glädjande, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

Listan på alla kommuner som beviljats stöd hittar du här.

Stöd för filmkulturell verksamhet för barn och unga fördelas två gånger per år med totalt 3,3 miljoner kronor per år. Nästa deadline för ansökan är den 30 mars 2021. Läs mer: www.filminstitutet.se/filmkulturstod

För frågor, kontakta 
Malin Nygren, handläggare för stödet: malin.nygren@filminstitutet.se, 08-665 11 16Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand