2020-06-25 13:00Pressmeddelande

Fördelning av Filminstitutets tillfälliga kontinuitetsstöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Totalt beviljas 50 bolag stöd, i fyra olika nivåer. Stödet riktar sig till produktionsbolag med kontinuerlig utveckling och produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Stödet är ett led i Filminstitutets åtgärder för att minimera skadeverkningarna för svensk film. Syftet är att bidra till fortsatt kontinuitet av utveckling och produktion av värdefull svensk film trots konsekvenserna av covid-19.

Stödet är dock långt ifrån tillräckligt för att möta det behov som finns i branschen idag. Mindre etablerade talanger på väg att göra sin första långfilm, bolag som till största del sysslat med kortfilm samt flertalet små och nystartade produktionsbolag inkluderas inte. Dessa kategorier är livsviktiga för både branschmiljön och återväxten, viktiga förutsättningar för en framgångsrik svensk film i framtiden.

– Svensk film är i en ekonomisk kris. Vi måste agera fort så de här bolagen överlever även efter hösten. Vi har försökt stärka de bolag som på bästa sätt står för en infrastruktur som uppfyller de politiska målen. Stödet når med andra ord verksamheter som redan är igång, men de som är i en nystartsfas behöver också medel. Vi är medvetna om avgränsningen och har framfört det till regeringen. Vi hoppas på ökat anslag för att även skapa åtgärder till de mindre etablerade produktionsbolagen, säger Anna Serner, vd Filminstitutet.

Stödet har möjliggjorts genom omfördelning av ackumulerade medel från efterhandsstödet PRS, ett stöd vars syfte är att attrahera finansiering av svensk långfilm.

Beviljade kontinuitetsstöd

För frågor kontakta:
Anna Serner, vd Filminstitutet: anna.serner@filminstitutet.se, 08-665 12 70 


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg