2015-10-15 01:59Pressmeddelande

Förändringar i automatstödet

null

Foto: Mark Standley Filmavtalets parter har enats om förändringar i det automatiska förhandsstödet under filmavtalets sista år 2016. Huvuddragen i förändringarna är att urvalet sker med hjälp av en kommitté som föreslår vilka som får stöd. Kommittén består av en filmkonsulent, en lanseringskonsulent och tre branschledamöter som nomineras av avtalets parter och tillsätts av Filminstitutet. Filminstitutets controller är även adjungerad till kommittén. Vilka som sitter i kommittén bestäms i november. Dessutom försvinner taket på sex miljoner kronor per projekt och det går även att söka utvecklingsstöd inom automatstödet. Det blir tre ansökningstillfällen under 2016, istället för löpande som det är idag. Stödets övriga regler och förutsättningar kvarstår. De nya riktlinjerna kommer att publiceras måndag den 19 oktober. - Syftet med förändringarna är att premiera högre kvalitet och bättre kunna säkerställa att de filmer som bedöms ha bäst förutsättningar att nå en bred publik får stöd, säger Kristina Börjeson, tf chef för Filminstitutets enhet Produktionsstöd.  


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål