2012-05-31 06:55Pressmeddelande

Finnes: drygt 1,8 miljoner potentiella nya biobesökare

null

Foto: Helena Kaasik Idag utlyser Filminstitutet ett stöd riktat till teknikleverantörer med eller utan erfarenhet av film- och biografbranschen. Det är startskottet för att ta fram biograftjänster för personer med synnedsättning och personer med läs- och skrivsvårigheter. Totalt rör det sig om drygt 1,8 miljoner potentiella nya biobesökare. Inger Rålenius och Karin Hjalmarsson utanför Filmhuset. Foto: Helena Kaasik För alla med synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter är film på bio inget nöje. Att inte hinna läsa textremsor eller inte kunna se vad som händer gör film på bio otillgängligt, något Filminstitutet och Post- och telestyrelsen fått i uppdrag av regeringen att ändra på.De sökande ska visa en teknisk helhetslösning för att föra över ljudspår för personer med synnedsättning och personer med läs och skrivsvårigheter utan att övrig publik märker det under filmvisningen.- Det här betyder jättemycket! Frihet att gå när man vill med vänner och familj, istället för som nu när det är särskilda syntolkvisningar, säger Karin Hjalmarsson, Synskadades Riksförbund - Som det nu är tappar jag sammanhanget på bio. All kraft går åt till att läsa texten. Jag tappar själva filmen. Med texten uppläst kan jag njuta av själva filmen, hänga med och inte vara stressad, säger Inger Rålenius, Dyslexiförbundet Förhoppningen är att framtidens biografer t.ex. kan erbjuda visningar med uppläst textremsa på utländska filmer och ett särskilt ljudspår som berättar vad som sker - så alla kan få samma möjlighet till film på bio. Sista ansökningsdag är 13 juli, se ansökningsblanketter och mer information: www.sfi.se/tillgangligbio För mer information: Lisa Wacklin, projektledarelisa.wacklin@sfi.se, 070-728 81 21 Anders Westin, projektadministratöranders.westin@sfi.se, 08-665 11 26 Eller tillgangligbio@sfi.seLäs mer på sfi.se Ny stor satsning på bio för synskadadeBlanketter och mer information


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand
Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg
Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål