2023-01-18 06:00Pressmeddelande

Filmkollo, stadsutveckling och filmarv

Bild från "Barn filmar Malmö", som drivs av Pedagogisk Inspiration i Malmö.Bild från "Barn filmar Malmö", som drivs av Pedagogisk Inspiration i Malmö.

Filminstitutet har nu fördelat stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga från höstens ansökningar. Totalt har drygt två miljoner kronor delats ut, bland annat till projekt i Malmö och Knivsta.

Tjugosex projekt fördelade över ett tjugotal kommuner i 12 regioner, från Norrbotten till Skåne, delar på sammanlagt 2 184 000 kronor. Stödet kan sökas högst tre år i sträck och två av de projekt som nu erhållit sitt tredje och sista utvecklingsstöd är Barn filmar Malmö och Knivsta älskar film 2.0.

Barn filmar Malmö drivs av Pedagogisk Inspiration i Malmö. Här får förskolebarn skildra sin verklighet och vardag och deras perspektiv och upplevelser används sedan i stadsutvecklingen. Förskolebarn får även bekanta sig med vårt filmarv genom att ta del av och göra egna tolkningar av Jan Troells kortfilmer. Detta sista år planeras också en Förskolornas Filmfestival på en biograf i Malmö.

Att använda film har gjort det möjligt att samla in kunskap om barnens perspektiv. Vi ser fram emot att dela med oss av vad som händer med oss professionella vuxna och våra uppdrag när vi lyssnar in barnen och deras erfarenheter av stadsrummen utifrån deras rörelsefrihet, trygghet och upplevelse, säger Daniel Möller, Fastighets- och gatukontoret Malmö.

Knivsta älskar film 2.0 drivs av Knivsta kommun där man byggt upp en bred verksamhet som nu inkluderar skolbio, möten med svenska filmskapare och ökad kännedom om filmbranschens olika yrkesmöjligheter. Man har även startat en filmfestival för ungas egna skapande och 2023 utökas verksamheten med filmkollo. Projektet når inte bara en bred målgrupp utan sker också i samverkan med kommun och region, vilket garanterar en långsiktighet.

–  Knivsta kommun är en ung kommun som kommit att växa mycket de senaste åren, trots tider av oroligheter i ekonomi och omvärld. Med hjälp av Filminstitutets projektbidrag har vi kunnat lyfta filmens roll i kommunen. Från att i princip inte ha någon verksamhet för barn och unga erbjuder vi nu en rad projekt och har fått fina och nyfikna reaktioner på samtliga som resultat, säger Sumaiya Syeda, Kulturkoordinator / Barn- och ungdomsstrateg, Kultur och Fritid, Knivsta kommun.

Se listan på samtliga stödmottagare här.

Fakta om det filmkulturella stödet

I sitt arbete för att öka filmkunnigheten hos barn och unga i hela landet, fördelar Svenska Filminstitutet årligen drygt 3 miljoner kronor i stöd till filmpedagogisk verksamhet för barn och unga. Stödet kan sökas två gånger per år, den 31 mars och den 15 oktober.

Filminstitutet har även riktade stöd för att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. För mer info om de stöden, klicka här

För mer info, kontakta
Lena Ek, handläggare Regioner, barn och unga: lena.ek@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand